Ukeplan 4. trinn uke 39

Ukeplan for 4.trinn uke 39
Faglige mål:
Norsk
Matte
Engelsk
Elevene skal kunne.viteat egennavn og fellesnavn er substantiv.
Elevene skal utvikle tallforståelse og få innsikt I plassverdisystemet
Elevene skal fortelle hvilken aktivitet jeg liker I skolegården og hvilken jeg ikke er så glad i. Eks: I like to ….. I don`t like …. Bruk gjerne
glosene i setningene. Glosene skal kunne skrives skriftlig til fredag.
Elevene skal vite hva lommepenger er . De skal lære hva begrepet påvirkning betyr.
Natur/sam
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Økt
1
Norsk
Lesekvart.
Skriftforming.
Bibliotek.
3-deling
Mat og helse - hygiene
Norsk
Matte
Norsk
Ukeplan/øveord.
Sj-lyden.
Elle melle side 20
3 – deling.
Se over.
3
Krle
Kristendom
Det gamle testamente
Norsk/ Engelsk
Engelsk på Smartboard
Gjennomgang av
norsklekse.
4
K&H
Prikk til
prikk. 11000
Mediatek
Blå
Word
Engelsk
Blå
Se
grønn
gruppe.
Grønn
Gjennomgå
leselekse,
s.15 i Stairs.
Skrive glosene
i kladdeboka.
Gjøre s. 7 i
workbook. Ev.
s. 9.
.
K&H.
Prikk til
prikk.
1-1000
Nasa
Cumulus
Lommepenger
s-84 - 85
Norsk
Blå
Lesekvart.
Elle Melle
side
Engelsk
Norsk
Grønn
Elle
Melle
side 22
Uketest
Norsk
Blå
Elle Melle
side 21
Engelsk
Grønn
Se blå
gruppe.
Matte
Multi side 31
Musikk
Nasa
Nye sanger.
Cumulus
Kosetime
Vi spiller og leker.
Blå
Høre
leselekse. Alle
leser en
setning hver.
Gjøre ferdig s.
7 og 9 i
workbook.
ng side
Nasa
Cumulus
Påvirkning
Side 86 - 87
Leselekse:
OFA leseboka side 38 39..
Norsk:
Norskark
Onsdag
Musikk
Nye
sanger.
Torsdag
Leselekse:
Cumulus side 84
Test deg selv side 92
Røde spørsmål om
Lommepenger.
Øveord norsk
En båt
En katt
En ball
En blomst
En frukt
Fredag
Engelsk leselekse:
Les og oversett s 13
eller 14 i textbook.
Leselekse:
OFA leseboka side 4041.
Matte:Multi side 31
Engelske gloser
A poem
A rhyme
A poet
To write
To draw
Et dikt
Et rim
En dikter
Å skrive
Å tegne
Beskjeder:





Gym
Grønn
Leker.
Styrke.
Garderobe
rutiner.
Påvirkni
Mediatek
Grønn
Word
Tirsdag
Vi gjør hverandre gode.
Krle
Kristendom
Det gamle testamente.
Matte
Lesekvart
Multi 4a side 28 og 29
86 – 87
Nasa
Blå
Cumulus
Lommepe
nger side
84 - 85
Sosialt mål:
Norsk
Grønn
Lesekvart
Elle Melle
side 21
Garderoberutiner.
Matte
Multi 4a side 26 og 27
2
Engelsk
Gym
Blå
Elevene har bibliotek på mandager og trenger å ha med biblioteksbøker som de har hatt med.
Elevene vil noen ganger få to leselekser med ulik vanskelighetsgrad å velge mellom i engelsk. Eleven
skal selv vurdere hvilken lekse som passer dem best, utifra hvor vanskelig de synes det er å lese
engelsk. Vi vil hjelpe elevene med å velge rett
Husk å øve på øveordene, både de norske og de engelske!.
Fredag blir det en kosetime. Det blir litt spill og leker.
Uke 40 er det høstferie.
God høstferie! Mvh Ida, Therese, Kari, Heidi, Jacqueline & Berit
[email protected]
berit. [email protected] commune.no
(tlf 900 82 506)
(tlf.90924197