Fagkurs: Tittel - Universitetssykehuset Nord

Med fokus på pusten
- lungeproblematikk hos personer med muskelsykdommer
4. og 5. juni 2015
Tid
Torsdag 4. juni 2015
10:30-11:00
Registrering, kaffe/te
11:00-11:10
Åpning
11:10-11:30
Å leve med pustehjelp
11:30-12:00
Respirasjonsproblemer ved nevromuskulære
sykdommer.
12:00–12.15
Benstrekk
12:15-12:45
Underventilering.
Diagnostikk og behandling.
12:45-13:45
Lunsj
13:45-14:30
Extension of nocturnal NIV into the daytime.
14:30-14:45
Pause
14:45-15:15
15:45–16:00
Weak muscles – the principles of the treatment of
pulmonary complications.
The corset – restriction or/and support of
breathing?
Pause
16:00–16:30
Gjenvinning av postural kontroll og pustefunksjon.
16:30-17:00
Presentasjon av e-læringsverktøy; PUST
19.00
Pizzabuffet på Yonas
15:15-15:45
Foredragsholder
Irene Lund
Senterleder
Nevromuskulært kompetansesenter
Universitetssykehuset Nord-Norge
Øyvind Hansen
bruker
Kjell Arne Arntzen
Overlege
NMK, UNN
Monica Linnea Vold
Overlege
Lungeavdelingen, UNN
Michel Toussaint
Physiotherapist, PhD
Inkendaal hospital
Belgium
Michel Toussaint, PT, PhD
Michel Toussaint, PT, PhD
Andreas Dybesland
Master i nevrologisk fysioterapi,
NMK, UNN
Brit Hov,
Spesialist i Fysioterapi MNFF, MSc
Oslo universitetssykehus
Tid
09:00–09:10
Fredag 5. juni 2015
Åpning av dagen
09:10–09:40
Hvordan forebygge og behandle
Tiltak: Airstacking
09:40–10:10
Hvordan forebygge og behandle
Tiltak: Froskepust
10:00-10:15
Pause
10:15–10:45
Hvordan forebygge og behandle nedsatt hosteevne?
Tiltak: Manuell og mekanisk hostestøtte
How to prevent and treat secretions in the
peripheral airways?
Treatment: Intrapulmonary percussive ventilation (IPV)
Lunsj
10:45-11:15
11:15 - 12:15
12:15 – 13:45
Workshops 3 paralleller (starter 12:45, 13:15 og 13:45)
1) Måling av PCF, MIP/MEP, VC. Airstacking with bag
2) E-læringsverktøyet PUST
13:45 – 14:00
3) Manuell og mekanisk hostestøtte
Pause
14:00 – 14:20
Det gode liv – hva er det?
14:30 –14:50
Physiotherapy for patients with nevromuscular
diseases and respiratory issues.
What is the take home message?
Avslutning
14: 50- 15:00
Med forbehold om endringer i programmet
Foredragsholder
Irene Lund
Senterleder NMK
Brit Hov,
Spesialist i Fysioterapi MNFF, MSc
Barnemedisinsk avdeling
Oslo universitetssykehus
Tiina Andersen,
Spesialist i fysioterapi MNFF, MSc
PhD kandidat
Nasjonal kompetansetjeneste for
hjemmerespiratorbehandling
Tiina Andersen
Michel Toussaint
1) Brit
2) Rigmor Furu, Nasjonalt senter
for samhandling og telemedisi
3) Tiina
Øyvind Hansen
bruker
Michel, Tiina and Brit
Irene Lund og Brit Hov