Vekeplan veke 39

VEKEPLAN 39
9A Finnøy Sentralskule 2015/2016
hAM
MÅNDAG
TYSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
Musikk
Kroppsøving
Norsk
Symjing/ M & H
Valfag
Matematikk
UV
Matematikk
Naturfag/ M & H
Valfag
KRLE
Matematikk
Engelsk
Engelsk /M&H
Norsk
Engelsk/ M & H
Framandspråk
Norsk
Fr. språk
Samfunnsfag
Naturfag/ M & H
Naturfag
Samfunnsfag
Samf /Rle
K&H
Symjing/ M & H
Naturfag
K&H
Norsk
K&H
FAG - MÅL
TYSDAG 21/9
Hugs symjing måndag/torsdag!
Blå og raud: Jobbe med
utleverte ark. Studer døma i
boka og tenk gjennom om
det er noko du ikkje forstår
og som du vil spørje om.
Blå og raud: Jobbe med Prøve kapittel 1.
utleverte ark. Studer
Forbered deg godt og ta
døma i boka og tenk
med: Penn og linjal
gjennom om det er noko
du ikkje forstår og som du
vil spørje om.
Exercise 1, 2, and 3 pg.
36. In ex. 3 you are to
write a one-sentence
summary of EACH
paragraph in text 2A.
Read pg. 245.
ENGELSK
Subject-verb agreement
Paragraphing
How to discuss for and
against
Om grunstoffa
LES S. 20-21 + GJER
NØKKELSP.
SAMFUNNSFAG
.
NATURFAG
TORSDAG 23/9 FREDAG 24/9
Sjå ferdig filmen «Victoria»
begynne å arbeide med
spørsmål på utgitt ark.
Knut Hamsun-Victoria
Multiplikasjon med parentes
Ta med joggesko til gymen på tysdag.
ONSDAG 22/9
NORSK
MATEMATIKK
Marianne er vekke frå og med onsdag 23. september, til
og med torsdag 1. oktober.
Exercise 4 and 5 pg.
36. Groupwork will be
done at school.
Les side 58. Forklar kva
Leksefri! Bruk tida på å
forliksråd og konfliktråd er. førebu matteprøva…
Ta med RLE-bøker!
Les side 60-61. Svar på
spørsmål 1-5 side 61.
Prøve fredag!! Kapittel 1, Hinduismen. Les side 7-20 + 25, 26 og 29-33 + notater frå timane.
Blir RLE i samfunnsfagstimen onsdag – ta med bøkene!
Hindutempelet,
hovudretningane og hinduar i
Norge
KRLE
SPANSK
Les grøn firkant om
måltider på utdelte ark (s.
81 og gjer oppgåve 4. Øv
på å bøye SER, TENER,
ESTAR og IR i fleirtal.
Les tekstane på s. 84- 85
og lær deg bøyinga av
verba i den gule
firkanten. Det blir
lekseprøve i desse
verba på torsdag.
MAT OG HELSE
.
TYSK
Substantiv
TB s. 238 oppg.2-4.
Dei personlege
pronomena du kan
bruke er «han, ho, det,
dei» på norsk.
MUSIKK
Les om Blues s 73 og 74,
lær deg særleg dei typiske
trekka for countrybluesen
Marianne Tlf 47238074
Øyvind Tlf 48096866
.
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
TB s. 236 oppgåve 3.
Ordliste s. 250-264.
Innlevering av logg i
gjærdeig .Fronter stenger
kl.20.00