Presentasjon av naturfag 5

NATURFAG
GLU 5-10
STRUKTUR
4 moduler (Nat 501, Nat 502, Nat 503 og Nat 504)
15 studiepoeng per modul
Nat 501: høst 1. år, to dager i uka
Nat 502: vår 1. år, to dager i uka
Nat 503: høst 1. år + vår 1. år, en dag i uka
Nat 504: høst 2. år + vår 2. år, en dag i uka
2
ARBEIDSMÅTER
Arbeidet i studiet blir organisert på ulike måter:
Forelesingar og veiledning
Praktiske oppgaver individuelt og i grupper
Feltarbeid i zoologi, botanikk og økologi
Forsøk i kjemi og fysikk
3
VURDERINGSFORMER
Underveisvurdering
obligatoriske arbeidskrav i alle moduler
Sluttvurdering
Nat 501:
skriftleg individuell eksamen 4 timer
muntlig individuell eksamen
Nat 502:
skriftleg individuell eksamen 4 timer
muntlig individuell eksamen
Nat 503:
skriftleg individuell eksamen 4 timer
Nat 504:
skriftleg individuell eksamen 4 timer
4
INNHOLD I MODULENE
Nat 501
•
•
•
Nat 502
Fysikk
Botanikk
Verdensrommet
Årstider
Teknologi og design
•
•
•
•
•
Zoologi
Økologi
Kjemi (1)
1. kl
Nat 503
•
•
•
Kropp og helse
Kjemi (2)
Vær og klima
2. kl
•
•
Miljø
Geofag
Nat 504
•
•
•
Fysikk
Cellebiologi, genetikk
Naturfaglig uteskole
INNHOLD I MODULENE
Undervisningen inneholder
kobling mellom fagteori og praktiske ferdigheter
utforskende metoder i naturfag
eksperimenter, forsøk og feltarbeid
bruk av lokale læringsarenaer i uteundervisning
planlegge, gjennomføre og vurdere
naturfagundervisning
bruk av praktiske aktiviteter og modeller i
naturfag
grunnleggende ferdigheter
naturfagdidaktikk
6