Kunngjøring/ Seilingsbestemmelse

KRISTIANSUNDS SEILFORENING
SMØLA
DOUBLEHANDED
19-20/06-2015
Da har vi nok en gang gleden av å invitere
til seilas Smøla DH, som arrangeres for
8 gang i år.
Den over 80Nm lange seilasen starter
og slutter i Kristiansund
AG Maritime Senter
er årets hovedsponsor
Det vil bli 1/3 dels premiering
hvor vinner stikkerne av med
Draugen vasen «en vandrepokal sponset av
Norske Shell»
og 2 gavekort fra
AG Maretime Senter med en sammlet verdi
på 3000,-
1
2
Smøla Doublehanded arangeres av Kristiansunds Seilforening som har det
regattatekniske ansvar og myndighet.
Kun de personer som ved navn er nevnt i seilingsbestemmelsene eller i andre offisielle
publikasjoner fra Kristiansunds Seilforening for “Smøla Doublehanded” - er å forstå
som
funksjonærer i regattaen.
Det seiles Kristiansund – Edøyfjorden – Ramsøyfjorden - Hauggjegla fyr – Griptaren og
ender med målgang i Kristiansund.
Smøla Doublehanded starter Fredag 19 juni 2015 kl. 18.00 og det seiles i klassen
NorRating
Distanse er totalt ca. 80 NM.
3
1. Regler:
Regattaen er underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene.
Deriblant gjelder:
Regattaens seilingsbestemmelser.
ISAFs Kappseilingsregler for 2013-2016.
Nasjonale myndigheters forskrifter, med unntakelse av de endringer i noen av reglene som er
gjort i disse seilingsbestemmelsene.
ORC’s sikkerhetsbestemmelser OSR 2006– 2007 – norsk kategori 4
Kontroll av sikkerhetsutstyr kan bli foretatt på alle båter før seilasen.
2. Betingelser for å delta:
Regattaen er åpen for alle båter som har gyldig Nor Rating– bevis og som tilfredsstiller
Sikkerhetsbestemmelsene, kategori 4.
Mannskapet skal bestå av 2 personer. Minimumsalder for skipper er 21 år og for mannskap 16
år.
Minst 1 av mannskapet skal ha gyldig VHF sertifikat.
3. Regattakontor:
Det offisielle regattakontoret vil være Kristiansund Seilforenings klubbhus i vågen ved
Mellomværftet
4. Registrering:
Fredag19 Juni kl.16:00 ved Kristiansund Seilforenings klubbhus
5. Påmelding:
Påmelding skjer på: seilmagasinet.no
Oppgi: Båtnavn, båttype, NORrating-tall, Skipper og mannskap.
Påmeldingsfristen er Fredag 12 juni, merk påmeldingen (Smøla DH 2015).
Påmeldingsavgift er kr 500,For påmelding etter 12 juni er avgiften 800,6. Løpet:
Start mellom Bremsnesflua og Redningsskøyta
N 63- 6,068 E 7- 41,749
Tyrrhaug fyr BB
N 63- 8,626 E 8- 13,618
Hauggjegla fyr BB
N 63-32,000 E 7- 57,755
Griptaren Kardinalmerke BB
N 63-16,601 E 7- 16,300
Braken Stake BB
N 63- 5,153 E 7- 27,578
Målgang vil være i Kristiansund mellom Piren og bøye N 63- 6,697 E 7- 44,035
7. Forsikring:
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.
8. Endring av bestemmelser og beskjeder til deltakere:
Varsles med signalflagg L heist på startbåt og beskjeder vil bli anonsert på oppslagstavlen ved
Kristiansund Seilforenings klubbhus og www.krsund-seil.com
9. Tidsprogram:
Start Fredag 19 Juni kl. 18:00 Ved Bremsnesflua
10. Starten:
Startretning er Nordover.
4
11. Flytting av startområde:
Ved flytting av startområde heises signalflagg ”L” på startbåt og lydsignal blåses. Følg
startbåt til nytt startområde.
12. Startprosedyre:
Startprosedyre er i henhold til reglen i ISAFs Kappseilingsregel 26 for 2013-2016.
(5min-4min-1min-Start)
Båter som starter for tidlig ved og ikke går tilbake for å starte korrekt, vil bli idømt et
tidstillegg på 30 min seilt tid av protestkomiteen. Dette kan gjøres uten høring.
En båt som starter over 30 minutter etter sitt startsignal, vil bli scoret DNS.
13. Kommunikasjon:
Mobiltelefon og VHF vil bli benyttet til kommunikasjon mellom seilere og regattakontor
under hele seilasen.
14. Klasseinndeling og startrekkefølge:
Klasseinndeling vil fremgå av deltagerliste på oppslagstavle på Kristiansund Seilforenings
klubbhus Fredag 19 Juni Kl: 16:30
15. Mål:
Målgang vil være i Kristiansund sentrum mellom Minnesmina på Piren og utlagt merke.
16. Avkorting:
Avkorting vil bli varslet pr mobiltelefon.
17. Ankomst til mål:
Båter som nærmer seg mållinjen skal kontakte arrangør pr.
mobiltelefon på tlf før ankomst.
Dette skal gjøres senest 30 minutter før passering av
mållinjen.
18. Maksimal tid:
Båter som ikke har gått i mål lørdag 21. Juni kl. 24:00 vil bli ansett å ha brutt løpet og scoret
som DNF.
Dersom ingen båter i en klasse klarer å fullføre innen maksimaltid, vil passeringstid ved
Hillbåren SB bli lagt til grunn for resultatberegning.
19. Protester:
Protest må leveres senest 1time etter din egen målpassering.
20. Båter som bryter:
Båter som bryter regattaen skal umiddelbart varsle arrangøren.
21. Egenerklæring:
Egenerklæring skal leveres hurtigst mulig til Målpasseringsmannskap eller senest en time
etter målpassering, der levering er til regattakontoret.
22. Beregning av tid:
Tid beregnes etter systemet NorRating
5
23. Premiering:
Premiering vil utført ved Kristiansund seilforenings klubbhus 1 timer etter siste båt går i mål.
For tilreisende båter vil Foreningen tilrettelegge for fortøying på foreningens utrigger (N 63
7,117 E 7 43,873.
Det blir premiering til en tredjedel av de startende båter i hver klasse.
Regattaledelsen kan i tillegg beslutte å premiere deltagere som av annen årsak som fortjener
en påskjønnelse.
Vandrepokalen Smøla DH premieres til raskeste båt korrigert tid.
24. Protestkomité:
Arrangør av regattaen sammen med målpasseringsmannskap utgjør protestkomité.
25. Ansvarsfraskrivelse:
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se RRS 4 - avgjørelse om å
kappseile.
Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person
eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.
26. Havneplass:
For båter som ønsker å komme med båt i god tid (helgen
før), er det mulig å legge båten i opplag ved Kristiansund
seilforenings seilerhytte Oldenborg, et idyllisk stedet som
har plass nok til alle som ønsker å delta. Bryggen har
strømuttak men lite muligheter for vann
Posisjon: N63 3'32.81" E7 43'19.39"
Telefon nummer:
Arrangementsleder / Regattaleder: 95744425
6