Bogotá, La Vega og Medellín

Bogotá, La Vega
og Medellín
COLOMBIA
Potosi (Bogotá)
COLOMBIA
Potosi – skolen og rektor
Potosi
Potosi
esperanza
COLOMBIA
Esperanza betyr håp
Maria Eugenia Villamil
Vi får mat og leksehjelp!
Skolene i området
sender barna til
Esperanza for at
elevene skal få
bedre resultater
Vi er så glad for å være her!
Nytt tak med hjelp fra Norge
Gir barna nytt håp i et vanskelig liv
Jakobs hus (La Vega)
COLOMBIA
Jakobs hus, La Vega
Jakobs hus, La Vega
Jakobs hus, La Vega
Jakobs hus, La Vega
Jakobs hus, La Vega
Medellín
COLOMBIA
Internflyktningeprosjektet
Medellín – motebyen i Sør-Amerika
Internflyktningeprosjektet
Staben i
prosjektet
Internflyktningeprosjektet
Hjelper
mennesker i
gang med
livet igjen.
Ett av
tiltakene er
at barn får
musikkundervisning
Internflyktningeprosjektet
Se mer om Colombia:
http://misjonsforbundet.no/esperanza
http://misjonsforbundet.no/potosi
Alle foto av Trond Filberg og Naomi Curwen i
Colombia mars 2015, Misjonsforbundet.