Uke 42 - Tryggheim Forus

Viktig informasjon
 Velkommen tilbake etter høstferie!
Håper alle er uthvilt og klar for en
ny skolehverdag 
 Ny SFO-leder! Maria heter hun!

Kontakt: Ta gjerne kontakt med
oss om dere lurer på noe, eller har
beskjeder. 2. trinn sitt
telefonnummer: 404 36 977

Mailadresser:
[email protected]
(kontaktlærer)
[email protected]
(kontaktlærer)
[email protected]
forus.no
(SFO)
Ukens Bibelvers:
Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at
Kristus døde for oss mens vi enda var
syndere.
Romerne 5,8
Ordenselever:
Leah Marie og Dag Olav
2. trinn
Uke 42
Mål og tema for fag:
FAG
TEMA
FAG
TEMA
Natur/samfunn
Norsk
Jeg har leseflyt når jeg leser.
Jeg bruker stavskrift og
plasserer bokstavene rett i
bokstavhuset.
Jeg vet hva en regel er.
Kristendom
Matematikk
Jeg er kjent med statistikk.
Josef
Sosialt
Engelsk
«My family and my home».
Hjelp hverandre.
Lekser:
FAG
Norsk leselekse
TIRSDAG
Les s. 32 i Zeppelin
lesebok 3 ganger.
Bruk BO
FREDAG
Les 15 min i
småboka. Sitt
sammen med en
voksen.
Les 15 min i
småboka. Sitt
sammen med en
voksen.
Fyll ut skjema og
returner til skolen.
I løpet av uken skal
eleven gjøre side:
28,29,30,31.
Levere inn
matteboken! 
Gjør oppgaveark
i permen. Øv på
ordene.
Engelsk
Annet
Les s. 33 i Zeppelin
lesebok 3 ganger.
Bruk BO.
TORSDAG
Fortell fra høstferien
din. Skriv minst 3
linjer.
Norsk skrivelekse
Matematikk
ONSDAG
På onsdag er det
leksehjelp fra
13.00-14.00.