Nasjonal bemanningskonferanse for

Nasjonal rekrutterings- og
bemanningskonferanse for helseføretak
Jobbar du med rekruttering og bemanning i sjukehus?
Bemanningssenteret på Haukeland universitetssjukehus har gleda av å
invitere til nasjonal konferanse om framtidas utfordringar og løysingar.
2. og 3. november 2015
Bikuben konferansesenter, Haukeland universitetssjukehus
2. NOVEMBER 3. NOVEMBER
10.00
09.00 - 09.15
10.00 - 16.30. Registrering frå kl. 09.30.
Opning av konferansen
Treng vi eksterne bemanningsbyrå for å bemanne norske sjukehus?
Britt Velsvik, Bemanningsenteret, Haukeland universitetssjukehus
10.15 - 11.15
Utfordringsbilde for framtidas sjukehus - Kven treng vi til kva?
Hilde Christiansen, Personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest RHF
11.15 - 12.00 09.00 - 14.00
Lunsj
12.00 - 13.00
Kva er Bemanningssenteret godt for?
Eivind Hansen, Administrerande direktør, Haukeland universitetssjukehus
13.00 - 14.15
Korleis kan bemanningsplanlegging bidra til enda betre drift av avdelinga?
Richard Mc Dowall, Lene Fritzvold og Kjersti Hufthammer,
Personal- og organisasjonsavdelinga, Haukeland universitetssjukehus
14.15 - 15.00
Studentstillingar – Ein god erstatning for tilkallingsvikarar og
ein ny karriereveg for våre framtidige helsearbeidarar.
09.15 - 09.45
Erfaring frå Bemanningsenheten ved Sykehuset i Vestfold
Anita Elmer, Bemanningsenheten, Sykehuset i Vestfold
09.45 - 10.15
Rekruttering frå utlandet- Råd, vink og fallgruver
Elise Sønderland, Helse Nord RHF og Arve Nordlie, Nordlandssykehuset
10.30 - 11.00
Profesjonell leiarrekruttering i helseføretak
Tove Huse Bjerkevoll, Personal og organisasjonsavdelinga, Haukeland universitetssjukehus
11.00 - 11.30
Den digitale utviklinga og vår bruk av sosiale media.
Korleis påverkar det vår måte å annonsere på?
Kristin Sandstad, Kommunikasjonsavdelinga, Haukeland universitetssjukehus
Catrine Lohne, Bemanningssenteret, Haukeland universitetssjukehus
11.30 - 12.30 15.15 - 16.00
12.30 - 13.15
Trainee-programmet for sjukepleiarar – Er det fortsatt nokon som nøler?
Erfaringar sett frå ein leiar i sjukehus, ein trainee, ei trainee-mor og ein
leiar frå kommunen.
Lunsj
Rekruttering i sosiale medier - Verkemiddel og resultat
Erfaringar frå Helse Fonna
Gruppesamtale med deltakarar frå Sykehuset i Vestfold, Florø kommune,
Førde Sentralsjukehus og Haukeland universitetssjukehus.
13.15 - 14.00
16.00 - 16.30
Janne Kristiansen, Bemanningssenteret, Haukeland universitetssjukehus
Korleis få til ei god sommerrekruttering?
Masserekruttering som verkemiddel
Silje Flesland, Bemanningssenteret, Haukeland universitetssjukehus
Felles middag på Nøsteboden klokka 19.00
Juniorprogram – Kva gjer vi for å få barn og ungdom til å
velje utdanning som vi treng i framtida
Deltakaravgift: 1500 kr for to dagars konferanse. Inkluderer lunsj begge dagar og middag.
Påmelding: Send e-post til [email protected] Ver tidleg ute for å sikre deg plass!
Kontaktperson: Catrine Lohne [email protected], tlf. 913 12 116