OPDIVO®

OPDIVO®
(nivolumab)
konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Pasientkort
VIKTIG - Dette kortet inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon som du må være
oppmerksom på før oppstart av og under
behandling med OPDIVO (nivolumab). Ha
dette kortet med deg og vis det til enhver
lege som er involvert i din behandling,
ikke kun spesialisten som har forskrevet
behandlingen.
Dette legemidlet er underlagt særlig
overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra
ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se
avsnitt 4 i pakningsvedlegget for informasjon
om hvordan du melder bivirkninger.
1506NO15NP04481-02 / 26. juni 2015
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd.
Lysaker Torg 35 D
1366 Lysaker
Tlf.: 67 55 53 50