Ordinære eksamener studieåret 2015/2016

29 juni 2015
Ordinære eksamener studieåret 2015/2016
Ordinær eksamen
KULL
Dato ordinær
eksamen
Dato kontinuasjonseksamen, dvs. ny eksamen
ved ikke bestått/gyldig
fravær
Uke 42, 16/10
Høst 2015
RAD1051 Anatomi, fysiologi og mikrobiologi 15hbrad

multiple choice, Mikrobiologi
Uke 37, 7/9

4 timers skoleeksamen,
Anatomi/Fysiologi
Uke 48, 27/11 Uke 4, 29/1-2016 og
Uke 19, 13/5 2016
RAD1041 Introduksjon til radiografi
 Mappevurdering, radiografi,
etikk og kommunikasjon
 hjemmeeksamen strålefysikk
RAD2051 Radiograffaglige emneomr.
 individuell muntlig høring
RAD3011 Onkologi og tilhørende
 ettikk
modaliteter
 mappeinnlevering
 individuell muntlig høring
Vår 2016
RPR1011 Praktisk eksamen i rad/spl og
med.regning
 multiple choice med.regning

15hbrad
Uke 44
Uke 2
Uke 49-51
Uke 4-6, 2016
Uke 51
Uke 32
Uke 49 1/12
Uke 8, 2016
Etter avtale
Etter avtale
Uke 2, 14/1
Uke 3, 22/1
Uke 5, 5/2
Uke 6, 12/2
Uke 13, 2930/3
Uke 13, 1/4
Uke 22, 3/6
Uke 23/24,
6-13/6
Uke 32
Uke 31/32
Uke 6, 11/2
Uke 32
14hbrad
13hbrad
15hbrad
praktisk prøve i rad/spl.
RAD1031 Basiskunnskap i radiografi
 Del 1, skoleeksamen 4 timer
 Del 2, 1 ukes individuell
hjemmeeksamen
RAD2061 MR
 skoleeksamen 4 timer
RAD2031 Intervensjon og ultralyd
 hjemmeeksamen, 72 timer
15hbrad
RAD2041 Vitenskapsteori og
forskningsmetode
 Innlevering av prosjekt og
muntlig fremlegg i basisgruppe
RAD3911 Radiograffaglig bacheloroppg.
 skriftlig innlevering
 muntlig høring
14hbrad
14hbrad
14hbrad
Uke 23, 7-10/6 Uke 41/42
Uke 18
Uke 33
Uke 19, 11/5
Uke 23/24
Etter avtale
Etter avtale
13hbrad
Kontinuasjonseksamener i uke 32/33 2016: eksakte datoer kommer våren 2016
Der det ellers ikke står datoer vil det fremkomme på timeplanen.



Tidspunkt og varighet på skoleeksamen oppgis i Studentweb.
Hjemmeeksamen leveres innen kl. 9.00 på Fronter, evt. papirutgave innen kl. 11.oo.
Oppmeldingsfrist for kontinuasjonseksamener er 1 måned før eksamen.
RETT TIL ENDRINGER FORBEHOLDES
HiG, Seksjon helse, teknologi og samfunn, Astrid Berntsen, studieprogramansvarlig.