Case Story i PDF-format - Pall-Pack

CASE STORY: Kemetyl AS
ROBOTpakking og
robotpalletering
ITO palleteringsrobot med Unigripper overliggende vakuumgriper
håntderer i alt tre produksjonslinjer simultant
- sammen med et
komplett
transport og
vikleranlegg
Pallbaneanlegget fra ITO sørger
for en effektiv hverdag hos
Kemetyl AS i Halden
Brukervennlige OP-panler gjør det enkelt
for operatørene
- Det viktigste for oss er at alt må
fungere sammen, - hele tiden. Det
er flyten i produksjonen som avgjør
om vi har gode resultater på bunnlinjen når året er omme. Derfor var
det viktig for oss å øke kapasiteten
på pakkesiden.
Mikael Herdestrøm i Kemetyl A/S i Halden er
storfornøyd etter at han har fått på plass både robotpakking og robot-pallettering sammen med et
komplett transport og vikleranlegg fra ITO,
Intern Transport AS. Dette har gitt en forbedret
produksjon, og ikke minst større forutsigbarhet.
Noe som er viktig for en teknisk/kjemisk bedrift.
Hvem er Kemetyl A/S
- Kemetyl A/S er raskt blitt ett av de største
selskapene innen sitt felt i Europa, med 340 ansatte i
16 land, med en omsetning på 200 millioner euro.
Etter en rekke oppkjøp har selskapet vokst til
en komplett, fullt integrert europeisk partner for
industrien.
- Det betyr at Kemetyl A/S er til stede i hele Europa?
- Ja, - eller i alle fall nesten. Selskapet finnes på 22
forskjellige steder i 16 europeiske land, med 5
egne produksjonsplattformer og flere leiefyllere.
Kemetyl A/S er i Norge kjent gjennom å levere alt
av "non food" inn til SHELL bensinstasjonene
og leverer i dag bla. alt av væsker og utstyr
bilpleieprodukter og tilbehør, hygiene og
husholdningsprodukter. Totalt omfatter produktspekteret alt fra vindusspylervæsker og kjølemidler
til drivstoff og rensemidler.
- Og nettopp i denne sammenhengen er logistikk
viktig for dere?
- Ja, den interne produksjonslogistikken er ekstremt
viktig for oss siden vi både er produsenter og
grossister, med en rekke handelsvarer. En fornuftig
og god logistikk skaper en trygg og rasjonell
drift. Det var det vi var ute etter da vi gikk inn i
forprosjektet i fjor, som endte med at vi bestilte og
fikk installert vårt nye anlegg fra ITO PALL-PACK
gruppen i løpet av sommerferien i fjor.
Kom kjapt i gang
- Hvordan virket installasjonen for dere?
- Vi har støttet oss på en veldig god prosjektorganisasjon i ITO og PALL-PACK. Jeg synes vi
både hadde en fin prosess før vi besluttet oss for
Spesialister på materialflyt siden 1959
PALL-PACK 8000 levert med automatisk topparkslegger og
stabiliseringsplate for sikring av godset under vikling
Automatisk etikettering hører hjemme i de fleste palleteringslinjer.
ITO har etterhvert opparbeidet seg bred erfaring rundt integrasjon av
de fleste typer etikettmaskiner.
leverandør, og ikke minst etter at kjøpet var et faktum.
Etter de innkjøringsutfordringer som var å forvente, og som
man også opplevde ved denne installasjonen, har alt fungert
slik vi har ønsket det. Vi har oppnådd akkurat den trygge og
effektive produksjonen som vi var ute etter. - Så jeg kan ikke
si annet enn at jeg er fornøyd så langt,
sier Herdestrøm
Tre produksjonslinjer simultant
Kemetyl A/S i Halden produserer på til sammen tre
produksjonslinjer - som alle kan produseres simultant. Fra
tidligere hadde de en eldre palleteringsmaskin stående, og
valget stod mellom å "rehabilitere" denne - eller se på nye,
fremtidsrettede investeringer. Valget falt på det siste der ITO
- Intern Transport AS har fått lov til å levere et nytt robot
palleteringsanlegg med automatisk vikling gjennom PALLPACK 8000.
- Hvorfor valgte dere ITO PALL-PACK gruppen?
- Vi gjorde den samme vurderingen som gjøres ved alle
investeringer i selskap av vår type: Hvilke
leverandører kan komme opp med løsninger som innebærer
de beste tekniske løsningene for de
oppgavene som skal løses, til en konkurransedyktig pris. Slik
sett var denne leveransen intet unntak.
Etter flere runder med payback kalkyler internt, falt valget
ned på å investere i nytt utstyr.
Utfordringen var her å finne rett løsning, som simultant
kan palletere fra tre produksjonslinjer - og til sammen
12 forskjellige pallmønstre og produkter. Det ble valgt
en sentral palleteringsrobot som i dag håndterer alle tre
produksjonslinjer. Kapasiteten ligger på mellom 5-8 enheter
pr. linje og gripes i dag med en overliggende vakuumgriper. I
forkant av roboten mønstrer vi opp eskene i rett mønster for
å skape oss tid til å håndtere kapasitetene - det ville ikke vært
mulig å gripe en og en eske.
Totalt fordeles produktene videre på tre palleteringstasjoner
som bindes sammen av en dobbelt pallvogn. En sentral
oppgave var også forutsetningen om å integrere seg opp
mot en eksisterende platepalleterer - slik at vognen i dag har
fire henteposisjoner. Etter ferdig palletering fraktes pallene
ut og gjennom en PALL-PACK 8000 for vann og støvtett
forpakning. Strekkfilmmaskinen fra
PALL-PACK er utstyrt med toppark og stabiliseringsplate
for å holde godset stabilt under emballering. Nytt er også
luftdyser som "blåser" ned topparket og sikrer at dette legger
seg på
samme plass hver gang.
Etter ferdig emballering får pallene på seg en palletikett - og
distribueres enten direkte til kunde eller videre til Kemetyl
A/S sitt sentrallager på Vestby.
ITO-gruppen: intern transport as - pall-pack as - multicraft as
Anlegget er levert og
integrert med KUKA
palleteringsrobot og
en PALL-PACK 8000
strekkfilmmaskin
Nøkkel til suksess I
moderne materialhåndtering ligger i
samarbeid mellom ulike
spesialister innen
godshåndtering, maskindesign og logistikk.
Intern Transport AS
inngår i ITO-gruppen
sammen med Pall-Pack
AS og Multicraft AS
Automatisk etikettering med full funksjons-garanti fra ITO
- En fordel med valget av ITO Intern Transport AS som leverandør, har vært at vi kun har hatt en
motpart under hele prosjektet, med en sentral prosjektleder fra ITO. Prosjektleder har i samråd med
oss, styrt hele prosjektet og fått integrert eksisterende palleteringsmaskin, ny PALL-PACK 8000
strekkfilmer og en palletiketterer i slutten av linjen, forteller Herdestrøm.
- Så for oss har dette vært en positiv opplevelse, hvor det har virket som om ITO har god kontroll og
erfaringer fra tilsvarende prosjekter, - så vi kan ikke annet enn å være fornøyde - fortsetter en fornøyd
produksjonssjef.
Service og nærhet er viktig
- Som produksjonsbedrift har det alltid vært viktig med årlige servicegjennomganger, slik at vi
sikrer en høyest mulig oppetid. Derfor har det vært veldig positivt for oss at ITO det siste året har
bygget opp sin servicestab i Oslo med nye to medarbeidere. Vi har nå lagt opp til to årlige servicer
som omfatter både transportanlegget, roboten og PALL-PACK maskinen. Alt dette gjøres nå av ITO
og fungerer veldig greit med at jeg i etterkant mottar en servicerapport med hva som er gjort og hva
som anbefales gjort ved neste service, - avslutter Mikael Herdestrøm i Kemetyl A/S
Intern Transport AS
Konowsgt. 5, PB 9176 Grønland N-0134 Oslo
Tel. +47 23 30 26 00 - Faks:+47 23 30 26 01 - Mail: [email protected]
www.ito.no
Intern Transport AS inngår i ITO-gruppen sammen med Pall-Pack AS og Multicraft AS. ITO-gruppen kan godshåndtering, - alt fra rullebaner og produksjon til pakking og logistikk.
ITO-gruppen leverer
totalløsninger som omfatter pakkemaskiner,
robotisering, transportanlegg og logistikk.
Gruppen bygger på
erfaring siden 1959 og
har to produksjonsanlegg for maskintilvirkning, «in-house»
programmering og egen
software utvikling.