Gr. 06 vedlegg 7 Tabell Befolkningsvektede reisetider

Tabell 6: Befolkningsvektede reisetider
TIL ARENDAL Fra kommune Arendal Audnedal Birkenes Bygland Bykle Evje Farsund Flekkefjord Froland Fyresdal Gjerstad Grimstad Hægebostad Iveland Kr. sand Kvinesdal Lillesand Lindesnes Lyngdal Mandal Marnardal Nissedal Risør Sirdal Songdalen Søgne Tvedestrand Valle Vegårshei Vennesla Åmli Åseral Totalsum Turer fra alle kommuner TIL FLEKKEFJORD Snitt kjøretid i min Befolkn (SSB) Befolkn vektet -­‐ pas.timer 9,4 90,0 41,9 120,0 186,5 55,0 90,0 100,0 15,5 118,8 39,0 18,9 90,0 71,0 39,8 115,0 27,2 94,0 91,0 64,7 68,0 77,5 36,4 120,0 52,8 57,0 28,6 174,5 35,6 56,6 47,4 98,0 43 336 1 728 4 936 1 207 929 3 556 9 441 9 060 5 425 1 350 2 484 21 594 1 669 1 283 84 476 5 899 10 032 4 796 8 011 15 237 2 292 1 430 6 848 1 831 6 285 10 960 6 064 1 277 1 986 13 756 1 815 912 6 765 2 592 3 445 2 414 2 888 3 260 14 162 15 100 1 398 2 674 1 616 6 786 2 504 1 518 56 023 11 306 4 547 7 514 12 150 16 422 2 598 1 846 4 155 3 662 5 526 10 412 2 891 3 714 1 179 12 970 1 433 1 490 291 905 Snitt kjøretid i min 9,4 Befolkn (SSB) Befolkn vektet -­‐ pas.timer TIL KRISTIANSAND Turer fra "SSF-­‐kommuner" Turer fra "SSA-­‐kommuner" Snitt kjøretid i min Befolkn (SSB) Turer fra alle kommuner Befolkn vektet -­‐ pas.timer Snitt Befolkn kjøretid (SSB) i min Befolkn vektet -­‐ pas.timer Snitt kjøretid i min 43 336 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 5 425 1 350 2 484 21 594 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 1 430 6 848 -­‐ -­‐ -­‐ 6 064 -­‐ 1 986 -­‐ 1 815 -­‐ 6 765 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 1 398 2 674 1 616 6 786 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 1 846 4 155 -­‐ -­‐ -­‐ 2 891 -­‐ 1 179 -­‐ 1 433 -­‐ 49,6 8,7 26,0 31,0 49,4 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 9 441 9 060 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 5 899 -­‐ -­‐ 8 011 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 1 831 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 7 798 1 321 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 2 559 -­‐ -­‐ 4 142 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 1 508 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 39,5 58,2 28,3 90,7 140,1 51,9 60,0 70,0 41,9 145,7 72,0 30,8 71,8 36,0 10,4 98,5 21,2 50,3 58,1 38,0 46,1 100,0 72,4 90,0 17,7 19,0 58,3 107,0 67,3 27,8 76,2 84,0 43 336 1 728 4 936 1 207 929 3 556 9 441 9 060 5 425 1 350 2 484 21 594 1 669 1 283 84 476 5 899 10 032 4 796 8 011 15 237 2 292 1 430 6 848 1 831 6 285 10 960 6 064 1 277 1 986 13 756 1 815 912 28 513 1 676 2 327 1 824 2 170 3 073 9 441 10 570 3 785 3 278 2 981 11 067 1 998 770 14 633 9 684 3 547 4 017 7 758 9 643 1 760 2 383 8 260 2 747 1 857 3 472 5 891 2 277 2 226 6 362 2 305 1 277 226 957 92 332 30 743 34 242 17 328 291 905 173 570 15,5 118,8 39,0 18,9 77,5 36,4 28,6 35,6 47,4 I tab. er beregnede kjøretider basert på faktiske data, mens røde tall er estimater (stasjonsledere) Nå-­‐situasjon = SSA 30.743 + SSK 62.683 + SSF 17.328 = 110.753 "pasientreisetimer" Hvis alle pas. skal til SSA: 226.957 / 110.753 = økning på 105% i forhold til nå-­‐situasjonen Hvis alle pas. skal til SSK: 173.570 / 110.753 = økning på 57% i forhold til nå-­‐situasjonen Differanse mellom alt til SSK vs. alt til SSA: (226.957 -­‐ 173.570)/173.570 = 31% Turer fra "SSK-­‐kommuner" 58,2 28,3 90,7 140,1 51,9 71,8 36,0 10,4 21,2 50,3 38,0 46,1 17,7 19,0 107,0 27,8 84,0 Befolkn (SSB) Befolkn vektet -­‐ pas.timer -­‐ 1 728 4 936 1 207 929 3 556 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 1 669 1 283 84 476 -­‐ 10 032 4 796 -­‐ 15 237 2 292 -­‐ -­‐ -­‐ 6 285 10 960 -­‐ 1 277 -­‐ 13 756 -­‐ 912 -­‐ 1 676 2 327 1 824 2 170 3 073 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 1 998 770 14 633 -­‐ 3 547 4 017 -­‐ 9 643 1 760 -­‐ -­‐ -­‐ 1 857 3 472 -­‐ 2 277 -­‐ 6 362 -­‐ 1 277 165 331 62 683