Postliste - Del II

POSTLISTE
Dokumenter registrert: 13.05.2015 - 13.05.2015
Dokumenttype: DOK I, DOK U
Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
14/6489-2
Dok.type: U
Gradering:
AREAL/BYGG/NASM
Nils og Karin Gunda Eidsmo
Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen
gnr/bnr 68/9.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/1895-2
Dok.type: U
Gradering:U Ofl §13, fvl §13
UTVIKL/UTVIKL/INSJO
Foresatte
Melding om delegert vedtak - Søknad om skolebytte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/1923-3
Dok.type: U
Gradering:U Ofl §13, fvl §13
UTVIKL/UTVIKL/INSJO
Foresatte
Melding om delegert vedtak - Søknad om skolebytte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2449-1
Dok.type: U
Gradering:BB Ofl §13, fvl §13
LUND/LUNSKO/TUOP
Kamilla M. og Magnus Holthe
Melding om vedtak - Endring av barnehageplass
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/1918-44
Dok.type: U
SERVICE/PERS/KRIGJE
Ida Estenstad
Tilbud om sommerjobb
Gradering:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
14/4293-6
Dok.type: U
Gradering:
AREAL/BYGG/GRKO
Staas Bygg AS
Tillatelse til tiltak -Ny bolig og garasje på eiendom 23/34
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/1799-90
Dok.type: U
SERVICE/PERS/KRIGJE
Hans Olav Rein
Tilbud om sommerjobb
Gradering:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSTLISTE
Dokumenter registrert: 13.05.2015 - 13.05.2015
Dokumenttype: DOK I, DOK U
Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
14/4171-8
Dok.type: U
Gradering:
AREAL/BYGG/INFU
Kim Roland Bjerkenås
Delegert behandling byggesak - Riving av hytte og oppføring av ny bolig på gnr/bnr 45/5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2539-1
Dok.type: I
BREKK/SKOLE/MOSN
Runar Lian
Permisjon fra undervisning - søknad
Gradering:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
13/8727-18
Dok.type: U
AREAL/BYGG/GRKO
Are Langørgen
Ferdigattest - ny bolig gnr/bnr 94/190
Gradering:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2566-1
Dok.type: I
GIMSE/GIMSKO/ANKI
Foresatte
Permisjon fra undervisning - søknad
Gradering:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2570-1
Dok.type: I
GIMSE/GIMSKO/ANKI
Foresatte
Permisjon fra undervisning - søknad
Gradering:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/1545-20
Dok.type: I
EIE/DRIFT/UNKV
Trønder Lyn Håndball
Registrering av behov halleie 2015/2016
Gradering:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2445-2
Dok.type: I
Gradering:
ØKONOMI/ØKO/ODTR
Husbanken
Midlertidig svarbrev på forespørsel - investeringstilskudd - prosjekt Ombygging Hølonda
helsehus
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSTLISTE
Dokumenter registrert: 13.05.2015 - 13.05.2015
Dokumenttype: DOK I, DOK U
Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
13/8188-12
Dok.type: U
FLAA/FLASKO/GRLA
Foresatte
Halvårsrapport
Gradering:E Ofl §13, fvl §13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
14/5932-23
Dok.type: I
Gradering:
AREAL/BYGG/OYAU
Trondheim kommune
142/1 Vedrørende vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
tomt til boligformål
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/1904-2
Dok.type: I
Gradering:
TEK/TEK/TEKL
Martin Geving Pedersen
55/1 Svar på på forslag til erstatningsutbetaling for eiendom metrovannprosjektet,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2571-1
Dok.type: I
UTVIKL/UTVIKL/TOHE
Nit
Søknad om økonomisk støtte
Gradering:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
13/8727-19
Dok.type: I
Gradering:
AREAL/BYGG/GRKO
Dafro AS
94/190 Sluttrapport og plan for uavhengig kontroll
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2569-2
Dok.type: U
FLAA/FLASKO/GRLA
Line og Bjarte Ljøkjell
Svar på permisjon fra undervisning
Gradering:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2360-8
Dok.type: I
Gradering:
IKT/IKT/MAVI
Melhus lensmannskontor
Uttalelse fra lensmannen vedrørende salg fra bod 17. mai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSTLISTE
Dokumenter registrert: 13.05.2015 - 13.05.2015
Dokumenttype: DOK I, DOK U
Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2568-2
Dok.type: U
Gradering:
FLAA/FLASKO/GRLA
Line og Bjarte Ljøkjell
Svar på søknad om permisjon fra undervisning
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2572-1
Dok.type: I
Gradering:
TEK/TEK/MABO
FAU Gimse barneskole
Trygging av skolevei for elever ved Gimse barneskole
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2574-1
Dok.type: I
Gradering:
AREAL/BYGG/INFU
Øya videregående skole
80/1 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.Informasjonstavle
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2130-5
Dok.type: I
IKT/IKT/GEWO
Tor Bjøru
Høringsuttalelse fiberutbygging
Gradering:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
12/5658-45
Dok.type: I
AREAL/PLANB/CASE
Sæther, Tor
Utsettelse av høringsfrist
Gradering:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2577-1
Dok.type: U
LUND/LUNSKO/TUOP
NAV
Melding om yrkesskade 13-07.05
Gradering:P Ofl §13, fvl §13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2578-1
Dok.type: I
Gradering:
RAD/RAD/MOBO
A/S Lundemo Bruk
Ordinær generalforsamling 2014 - A/S Lundemo Bruk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSTLISTE
Dokumenter registrert: 13.05.2015 - 13.05.2015
Dokumenttype: DOK I, DOK U
Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2575-1
Dok.type: I
UTVIKL/UTVIKL/TOHE
Trondheimsregionen
Søknad om annonseutgifter
Gradering:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2130-6
Dok.type: I
IKT/IKT/GEWO
Rye Boliglag
Høringsuttalelse fiberutbygging
Gradering:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2471-2
Dok.type: U
Gradering:
AREAL/KART/ASLA
Siri Anita Buøy og Johnny Nordli
163/2 Følgebrev tinglyst sammenslåing med 163/54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2489-2
Dok.type: U
GIMSE/GIMSKO/ANKI
Marius Barstrand Hanssen
Søknad om permisjon fra undervisning
Gradering:0 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
14/6188-4
Dok.type: I
AREAL/LAND/RIEI
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
64/3 Investeringstilskudd i jordbruket
Gradering:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
13/860-10
Dok.type: I
AREAL/LAND/KRRI
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
247/2 Spesielle tiltak i kulturlandskapet
Gradering:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
14/6501-5
Dok.type: I
AREAL/LAND/RIEI
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
147/3 Spesielle tiltak i kulturlandskapet
Gradering:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSTLISTE
Dokumenter registrert: 13.05.2015 - 13.05.2015
Dokumenttype: DOK I, DOK U
Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
13/4864-3
Dok.type: I
Gradering:
UTVIKL/UTVIKL/TOHE
Trondheim kommune
Litlgråkallen - Kobberdammen - Fjellsætra områderegulering - melding om vedtak
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
14/2279-6
Dok.type: I
AREAL/BYGG/GRKO
Knut Snorre Kvannli
Erklæring om veirett
Gradering:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/1797-39
Dok.type: U
Gradering:
SERVICE/PERS/KRIGJE
Søkere
Innkalling til informasjonsmøte og intervju for Ung i jobb 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2363-1
Dok.type: I
Gradering:
AREAL/LAND/JEGR
NINA hovedkontor
Søknad om tillatelse til motorferdsel i Skjegstadvatnet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2566-2
Dok.type: U
Gradering:0 0
GIMSE/GIMSKO/ANKI
Anita Floor Selliseth
Svar - Søknad om permisjon fra undervisning
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2418-1
Dok.type: I
Gradering:
TEK/TEK/OLKV
Elisabeth Ler Støland
73/5 Avløpsløsning samt tillatelse fra Statens vegvesen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2581-1
Dok.type: I
Gradering:130 Ofl §13, fvl §13
AREAL/LAND/RIEI
Melhus Regnskap
Søknad om unntak fra inntektskravet de to siste ferdig behandlede ligningsår
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSTLISTE
Dokumenter registrert: 13.05.2015 - 13.05.2015
Dokumenttype: DOK I, DOK U
Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2582-1
Dok.type: I
Gradering:13 Ofl §13, fvl §13
IKT/IKT/BEGR
Søker
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2586-1
Dok.type: I
EID/EIDSKO/LIBL
Foresatte
Påmelding til sfo
Gradering:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2585-1
Dok.type: I
EID/EIDSKO/LIBL
Foresatte
Påmelding til sfo
Gradering:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2584-1
Dok.type: I
EID/EIDSKO/LIBL
Foresatte
Påmelding til sfo
Gradering:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2577-2
Dok.type: U
LUND/LUNSKO/TUOP
Arbeidstilsynet
Melding om arbeidsulykke
Gradering:P Ofl §13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2583-1
Dok.type: I
EID/EIDSKO/LIBL
Foresatte
Påmelding til sfo
Gradering:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2571-2
Dok.type: I
UTVIKL/UTVIKL/TOHE
Hans Petter Øien Kvam
Kalkyle konferanse Melhus
Gradering:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSTLISTE
Dokumenter registrert: 13.05.2015 - 13.05.2015
Dokumenttype: DOK I, DOK U
Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
13/4660-7
Dok.type: I
Gradering:
AREAL/BYGG/NASM
ROJO Arkitekter AS
Søknad om ansvarsrett, ROJO arkitekter AS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2577-3
Dok.type: U
LUND/LUNSKO/TUOP
Protector Forsikring ASA
Personskade
Gradering:P Ofl §13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/1433-4
Dok.type: U
Gradering:13 Ofl §13
IKT/IKT/BEGR
Søker
Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forlytningshemmede
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
14/2627-9
Dok.type: I
UTVIKL/UTVIKL/INSJO
Midtre Gauldal kommune
Refusjon gjesteelev - skoleåret 2015/2016
Gradering:E Ofl §13, fvl §13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
15/2377-4
Dok.type: U
Gradering:E Ofl §13, fvl §13
Saksb:
BREKK/SKOLE/MOSN
Navn:
Dok.beskr: Refusjonsgaranti for undervisning fosterhjemsplassert elev 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2588-1
Dok.type: I
TEK/TEK/TEKL
Ståle Moum
142/6 Tilbud om kjøp av eiendom
Gradering:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2590-1
Dok.type: I
Gradering:E Ofl §13, fvl §13
UTVIKL/UTVIKL/INSJO
Foresatte
Søknad om fortsatt skoleplass ved Gimse skole
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSTLISTE
Dokumenter registrert: 13.05.2015 - 13.05.2015
Dokumenttype: DOK I, DOK U
Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2570-2
Dok.type: U
Gradering:0 0
GIMSE/GIMSKO/ANKI
Bente Marit Ekker
Svar - Søknad om permisjon fra undervisning
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
14/265-12
Dok.type: I
Gradering:
EIE/DRIFT/RUNLIA
TrønderEnergi Entreprenør AS
Varsel om kontroll av elektriske anlegg og interkontroll
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2591-1
Dok.type: I
Gradering:
TEK/TEK/TORJEN
Telenor
Melding om skade på Telenors kabelanlegg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2136-3
Dok.type: U
Gradering:13 Ofl §13
IKT/IKT/BEGR
Søker
Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2592-1
Dok.type: I
Gradering:
AREAL/LAND/OLSE
Jernbaneverket, Region Nord
Gammelelva naturreservat - rydding av skog langs jernbanen - jernbaneverket
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/1665-4
Dok.type: U
Gradering:13 Ofl §13
IKT/IKT/BEGR
Søker
Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
10/5071-19
Dok.type: I
Gradering:
KUL/KUL/MAGR
Bildende Kunstneres hjelpefond
Kunstavgift for utsmykkingsoppdrag, bestillingsverk m.m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSTLISTE
Dokumenter registrert: 13.05.2015 - 13.05.2015
Dokumenttype: DOK I, DOK U
Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
13/7737-2
Dok.type: I
SERVICE/PERS/KRIGJE
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Avbrudd læretid.
Gradering:13 Ofl §13, fvl §13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/1489-3
Dok.type: U
Gradering:13 Ofl §13
IKT/IKT/BEGR
Søker
Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
14/6441-2
Dok.type: I
Gradering:
AREAL/PLANB/CASE
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Informasjonsskriv om disponering av myrmasser fra utbygging av E6 over Heimdalsmyra
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2130-7
Dok.type: I
IKT/IKT/GEWO
Thomas Stav
Bedre nett på Søberg
Gradering:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/1940-3
Dok.type: U
Gradering:13 Ofl §13
IKT/IKT/BEGR
Søker
Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2130-8
Dok.type: U
Gradering:
IKT/IKT/GEWO
Søkere
Svar - Høring vedrørende søknad om statlig tilskuddsordning for fiberutbygging i Melhus
kommune 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/1916-40
Dok.type: U
Gradering:
SERVICE/PERS/KRIGJE
Marit Johanne Berg
Tilsetting i vikariat som personalmedarbeider
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSTLISTE
Dokumenter registrert: 13.05.2015 - 13.05.2015
Dokumenttype: DOK I, DOK U
Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2539-2
Dok.type: U
BREKK/SKOLE/MOSN
Runar Lian
Permisjon fra den pliktige opplæringa
Gradering:E Ofl §13, fvl §13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/1023-4
Dok.type: U
Gradering:
AREAL/PLANB/CASE
Oddgeir Stavseth
Melding om delegert vedtak - plan - 4/13 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Garasje
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/1472-15
Dok.type: I
Gradering:
AREAL/BYGG/OYAU
Norges vassdrags- og energidirektorat
137/3 Svar på ved Høring - dispensasjon fra kommuneplanen - Fradeling av kårbolig Melhus kommune. NVEs referanse: 201502215-2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2329-3
Dok.type: U
Gradering:13 Ofl §13
IKT/IKT/BEGR
Søker
Delegert vedtak - Søknad om parkeringstillatelse for forforlytningshemmede
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/1673-28
Dok.type: U
Gradering:
HORG/HORGDAG/GUGR
Stine Claussen
Tilsetting som ferievikar i Melhus kommune
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2595-1
Dok.type: I
Gradering:
IKT/IKT/MAVI
Coop Oppdal
Søknad om endrede salgstider for alkoholdig drikke
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2594-1
Dok.type: I
Gradering:
NMHO/NMSYK/ARLO
Grethe Irene Gimse
Klage på manglende informasjon gitt til beboere ved overflytting fra Lenalia til Kroa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSTLISTE
Dokumenter registrert: 13.05.2015 - 13.05.2015
Dokumenttype: DOK I, DOK U
Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2596-1
Dok.type: I
Gradering:
AREAL/BYGG/OYAU
Melhus Kommune v/Bygg og eiendom
144/14 Søknad om dispensasjon kommunedelplan - fradeling tilleggsareal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2597-1
Dok.type: U
HOY/HOYSKO/UNSK
Familie og forebygging
Henvisning til PPT
Gradering:E Ofl §13, fvl §13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2463-2
Dok.type: I
Gradering:U Ofl §13, fvl §13
ØKONOMI/ØKO/MOBJ
Foresatte
Barnehage -søknad om redusert foreldrebetaling
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2597-2
Dok.type: U
HOY/HOYSKO/UNSK
Foresatte
Spesialundervisning - individuell opplæring
Gradering:E Ofl §13, fvl §13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2598-1
Dok.type: I
Gradering:
AREAL/BYGG/THETOE
Ole Blækkan
58/3 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
13/8188-13
Dok.type: U
FLAA/FLASKO/GRLA
Foresatte
Individuell opplæringsplan
Gradering:E Ofl §13, fvl §13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/1331-7
Dok.type: I
Gradering:
AREAL/BYGG/NASM
Kjell Olav Fagerbekk og Synnøve Eid Fagerbekk
183/9 Grunnkart
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSTLISTE
Dokumenter registrert: 13.05.2015 - 13.05.2015
Dokumenttype: DOK I, DOK U
Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/1695-3
Dok.type: I
Gradering:
AREAL/LAND/JEGR
Bjarne Brubak
115/1 Klage på delegert vedtak - saksnr 245/15 - Komite for teknikk og miljø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
14/6637-9
Dok.type: U
Gradering:
AREAL/BYGG/FRAGAL
Heimdal Eiendomsmegling
29/34 Seksjonering Vollmarka B1 OG B2 AS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/1673-29
Dok.type: I
HORG/HORGDAG/GUGR
Silje Isabell Winnberg Rasch
Søknad om sommerjobb sommeren 2015
Gradering:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2599-1
Dok.type: I
EIE/DRIFT/UNKV
Søker
Søknad om kommunal bolig
Gradering:13 Ofl §13, fvl §13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2600-1
Dok.type: U
HOY/HOYSKO/UNSK
Familie og forebygging
Henvisning til PPT
Gradering:E Ofl §13, fvl §13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/1673-30
Dok.type: U
Gradering:
HORG/HORGDAG/GUGR
Silje Isabell Winnberg Rasch
Tilsetting i stilling som ferievikar i Melhus kommune
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2386-2
Dok.type: U
Gradering:
AREAL/BYGG/GRKO
Rambøll
Valdum steinbrudd – ønske om forhåndskonferanse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSTLISTE
Dokumenter registrert: 13.05.2015 - 13.05.2015
Dokumenttype: DOK I, DOK U
Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/1889-6
Dok.type: I
Gradering:
AREAL/BYGG/NASM
E.G Trondheim AS
92/23 Miljøtekniske grunnundersøkelser, datarapport
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regdato: 13.05.2015
Saksnr:
Saksb:
Navn:
Dok.beskr:
15/2352-5
Dok.type: U
Gradering:
AREAL/BYGG/GRKO
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Melding i samsvar med kulturminneloven § 25, - Riving av gammelt våningshus på
eiendommen gnr/bnr 4/2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------