Samfunnsviterne, avdeling Rogaland

Samfunnsviterne, Rogaland fylkesavdeling
Årsberetning fra styret 2014
Faste styremedlemmer






Leder: Bente Marie Johansen, Rennesøy kommune
Nestleder: Anne Britt Motland, SuS
Styremedlem: Hartvig Munthe-Kaas Olsen, NAV
Styremedlem: Elin Svensen, Rogaland fylkeskommune
Styremedlem: Erik Cockbain, SAR AS
Styremedlem: Pål Nygård, HSR
Studentrepresentant

Vivja Mimmi Nyvoll, UiS
Varamedlem



Åsa- Maria Gartner, Gjesdal kommune
Knut H. Olsen, NAV
Lise Nygård, NAV
Valgkomité


Frode Gundersen, NAV
Hege Rosså, UiS
Styremøter
Styret har avholdt 4 styremøter:




22 mai 2014
2 oktober 2014
27 januar 2015
19 mars 2015
Mye av styrearbeidet er gjennomført per epost.
Årsmøte
Det var 22 personer tilstede på årsmøtet 24 april 2014
Fylkesledermøter
Bente Marie Johansen deltok på fylkesledersamlingen i Istanbul 7 – 9 april 2014, og
på fylkesledermøte i Oslo den 4 september. På fylkesledermøtet i Oslo den 5 februar
2015 representerte Erik Cockbain fylkesavdelingen i Rogaland.
Arrangement






Medlemsmøte/ sosial kveld – Byvandring med G. Roaldkvam,
Stavanger 4 september 2014
Medlemsmøte/ fagkveld «Dialogbasert samfunnsutvikling –
demokratifornying?» m/Prof. Dag Jørund Løyning, Sandnes 30 oktober 2014
Samarbeidsarrangement m/ ECONA «Globalisering, regional utvikling og
innovasjon» m/ Prof. Rune Dahl Fitjar, Stavanger 5 november 2014
Juleavslutning i Stavanger 11.desember 2014
Fagkveld/ juleavslutning i Haugesund 16 desember 2014
Medlemsmøte/ sosial kveld, Musikals kåseri «Fra sild til olje» med John
Gunnar Johnsen og Johs. Ringaas, Stavanger 23 september 2015
Til sammen deltok 163 medlemmer på våre aktiviteter i 2014. I tillegg kommer
aktiviteten som studentlaget har på universitetet.
Medlemmer
Rogaland fylkesavdeling har 453 medlemmer per 1.1. 2014. Det er en økning netto
økning på 30 medlemmer.
Økonomi
Sekretariatet fører regnskapet for Samfunnsviterne avdeling Rogaland.
Fylkesavdelingen i Rogaland har brukt til sammen kroner 49 823 i 2014.