Boganeshagen 4 E

Boganeshagen 4 E, 4032 STAVANGER
Boganeshagen 4 E - ungdomsbolig
Fast pris kr 400 000 + omkostninger og fellesgjeld
Oppdragsnr
2015/2
Leil. nr: 196 / 5
Andelsnr: 5
Boligareal
Bra / p-rom 64/61 m2
Totalpris inkl. omkostn:
kr 679 963
Antall rom
3
Fellesutgifter pr mnd.
kr
Energi merke D
Rekke, ungd.bolig
Restgjeld
kr 273 986
Byggeår
2000
Visning
9. februar
Kl. 17-18
Megler
Elisabeth Helliesen
Tlf: 913 18 113 / 51 84 95 00
E-post
[email protected]
Besøksadresse
Løkkeveien 51, 4008 Stavanger
bate.no
3 940
Adresse:
Boganeshagen 4 E, 4032 STAVANGER
Oppdragsnr.:
2015/2
Megler:
Elisabeth Helliesen
Uteareal:
Felles
Beliggenhet:
Hinna
Arealer:
Bra (bruksareal) ,64 . p-rom (primærrom) 61
Byggeår:
2000
Byggemåte:
Betong og tre
Innhold:
Energimerke D
P-rom: Gang/stue/kjøkken, trapp, gang, 2 soverom og bad
s-rom 2 boder
Standard:
Laminat på gul gang/kjøkken/stue, hvitmalt trapp, fin lys bolig m ny dusj
Parkering
Parkeringsplass, merket
Diverse:
Serielån i Husbanken, saldo pr 12.01:kr 3 763 869
Andel av saldo: kr 273 986
4 terminer pr år, antall terminer til innfrielse: 69
Siste termin 01.02.32
14 ungdomsboliger i 2 rekker, 11 stk 3 roms og 3 stk 2 roms - 1 regnskap
- Standard SBBLvedtekter for ungdomsboliger. For prisene gjelder
prisregulering i h.t. konsumprisindeksen. - Endringer i vedtektene skal
godkjennes av kommunen. Vedtektene adskiller seg fra normalen i bl.a. §§
3, 4, 6 og 14 - Standard ordensregler. Dyrehold ikke tillatt- må søke styret Medlem av sikringsordning i BBL Finans. - Kontrakt med Lyse om kjøp av
felles strøm. - Kollektivt tilknyttet GET kabelnett med grunnpakken. Øvrige
programmer bestilles/betales av beboer. - Tilknyttet rabattavtale NBBLTelenor Det er ikke mulig å innfri felleslån.
Tildeles etter: loddtrekning
Eier:
Heidi Meisland Eide
Visning:
Fellesvisning: 9.2.15
Eiendommen selges som den er:
Etter avhendingslovens bestemmelser.
Heftelser:
Ingen spesielle er notert
Regulering:
Bebyggelse
Borettslaget:
Borettslaget Boganeshagen, organisasjonsnummer: 982275423
Eiendom:
Eiet tomt
Leil. nr. :
196 / 5
Vei, vann, kloakk:
Offentlig
Off. avgifter:
Inkl. i fellesutgiftene
Ligningsverdi:
ca. 30% av omsetningsverdi (ca 204 000 )
Overtakelse:
Klar for overtakelse: 16.03.15
Omkostninger:
Kr 5 977 + evt pantenotering kr 430
Vederlag selger:
Kr 12 000 inkl. mva.
kl 17-18