Brosjyre sommerskole 2015

Sommerskole 2015!
Sommerskole for deg som har “ikke bestått” fra Vg1 eller Vg2 yrkesfaglig
utdanningsprogram i matematikk, naturfag, engelsk eller kroppsøving.
www.oppland.no/sommerskole
Sommerskole 18. juni–3. juli 2015
Oppland fylkeskommune arrangerer sommerskole for deg som mangler bestått karakter
fra yrkesfaglig utdanningsprogram i matematikk, naturfag, engelsk eller kroppsøving.
Du kan søke om plass på ett eller flere av tilbudene, men kan kun delta på ett fag hvert år.
Hvert år går mange elever ut fra videregående skole med manglende bestått resultat i ett eller flere fellesfag. Bestått resultat i alle fag er en forutsetning for at du får fullført videregående skole med fag-/svennebrev eller studiekompetanse.
Hvis du ikke har bestått alle fagene i skole må du avlegge eksamen som privatist for å få fullført. Vi vet at
det kan være krevende å bestå en eksamen som privatist. Sommerskolen har vist seg å være en god arena
for målrettet undervisning, veiledning og mestring.
Erfarne lærere og studenter står klare for å gi deg den kunnskapen og motivasjonen du
trenger for å bestå en eksamen!
Fag
Årstrinn
Eksamen
Matematikk (MAT 1001)
Vg1 Yrkesfag
Skriftlig
Naturfag (NAT 1001)
Vg1 Yrkesfag
Muntlig – praktisk
NYHET! Kroppsøving (KRO 1005)
Vg2 Yrkesfag
Muntlig – praktisk
Engelsk (ENG 1103)
Engelsk (ENG 1003)
Vg2 Yrkesfag
Vg2 Yrkesfag
Muntlig
Skriftlig i november 2015
(eksamensforberedelse vil bli gitt)
Målet er at du skal gjøre det best mulig til eksamen!
Hvor og når?
zz
zz
zz
Lillehammer videregående skole, avdeling Mesna
Torsdag 18. juni – fredag 3. juli 2015
Første dag 18. juni – tidspunkt kommer senere.
Øvrige dager kl. 09.00 - 15.00.
Eksamen
zz Torsdag 2. juli og fredag 3. juli 2015.
zz Resultatene kommer med på 1.inntaket for skoleåret 2015/16
– med unntak av engelsk skriftlig der eksamen er i november 2015.
Påmelding
Påmeldingsfrist:
zz 1. april 2015 for lærlinger og ungdommer i oppfølgingstjenesten
zz 25. mai 2015 for elever i yrkesfaglige utdanningsprogram. Det kan
være mulig med påmelding etter fristen ved ledig kapasitet.
Elektronisk påmelding på www.oppland.no/sommerskole
zz
zz
På grunn av at det er begrenset antall plasser på sommerskolen,
blir det foretatt en helhetlig vurdering av hvem som får plass.
Du får svar kort tid etter påmeldingsfristen.
Du blir invitert til et informasjonsmøte på Lillehammer vgs, avd. Mesna
torsdag 11. juni hvor du vil møte medelever og lærere.
Reise/overnatting
zz Elever som kan benytte buss tilbys gratis busskort.
zz Elever med lang reiseavstand tilbys gratis overnatting i nærheten av skolen.
Bespisning
zz Alle får gratis lunsj.
zz De som overnatter får i tillegg frokost og middag.
Sosiale aktiviteter
zz Sosiale aktiviteter enkelte ettermiddager/kvelder, for eksempel
klatring, vannskiaktiviteter, kino og svømming.
Kostnad
zz Undervisning, overnatting og busskort er gratis for deltakerne.
Mer informasjon
zz
Kontakt Kjetil Storeheier Norheim, Oppland fylkeskommune,
videregående opplæring:
Telefon: 61 28 92 02/ 907 47 122
E-post: [email protected]
www.oppland.no/sommerskole
Konsekvensen av
ikke beståtte fag
Alle obligatoriske fag (fellesfag og
programfag) må være bestått før
fag-/svennebrev kan utstedes.
Siste frist for å bestå fagene er
2 år etter avlagt fagprøve, jf.
forskrift til opplæringsloven
§ 3-51.
Lærlinger som ikke har bestått alle
fag innen 2-årsfristen, må avlegge
ny fag-/svenneprøve for å få
utstedt sitt fag-/svennebrev.
Bruk muligheten til å få bestått
i alle fag!
Postboks 988, 2626 Lillehammer - Tlf.: 61 28 90 00
E-post: [email protected]
www.oppland.no
www.oppland.no/sommerskole