Bioingeniør - Martina Hansens Hospital

Martina Hansens Hospital er et spesialsykehus for elektiv ortopedisk kirurgi og revmatologi med til sammen 81
senger, hvorav 53 ortopediske og 28 revmakirurgiske/revmatologiske senger. I tillegg kommer dagkirurgiske og
postoperative senger samt ortopedisk og revmatologisk poliklinikk.
Bioingeniør
Vi søker bioingeniør til fast 100 % stilling fra 1. august 2015
Kvalifikasjoner
•
•
•
Autorisasjon som bioingeniør
Beherske norsk skriftlig og muntlig
Ønskelig med erfaring fra laboratoriearbeid
Arbeidsoppgaver
•
•
•
•
Klinisk kjemi
Hematologi
Transfusjonsmedisin
Prøvetaking og pasientbehandling
Personlige egenskaper
•
•
•
•
Faglig engasjert og liker utfordringer
Mestrer høyt arbeidstempo
Selvstendig og med gode samarbeidsevner
Fleksibel og endringsvillig
Vi tilbyr
•
•
•
•
•
Arbeidstid mandag til fredag på dagtid
En arbeidsplass på et attraktivt sykehus i utvikling
Et trivelig arbeidsmiljø
Faglig og engasjerte medarbeidere
Barnehage
Søknadsfrist: 15. mai 2015
For nærmere opplysning om stillingen kontakt kst. avdelingssjef Sissel Wiik tlf: 67 52 17 33
Søknad, CV og attester sendes fortrinnsvis på e-mail til: [email protected] eller
Postmottak, Martina Hansens Hospital, Postboks 823, 1306 Sandvika.