Valgkomiteens innstilling

Innstilling fra Valgnemda for årsmøtet i Akershus Venstre 7./8. februar
2015
Følgende forslag til vara til styret, ett år:
1.
2.
3.
4.
5.
Njål Vikdal, Asker (ny)
Jacob Bronebakk, Bærum (gjenvalg)
John Pavels Wilhelmsen, Ullensaker (gjenvalg)
Kari Due Ulla, Oppegård (gjenvalg)
Inge Solli, Nittedal (gjenvalg)
Følgende foreslås til vara til Hovedstyret, ett år:
1. Marit H. Meyer, Asker (ny)
2. Camilla Hille, Ski (ny)
3. Roger Axelson, Ullensaker (gjenvalg)
Følgende foreslås som landsmøtedelegater 2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Solveig Schytz, Ås, fylkesleder
Eirik T. Bøe, Bærum, organisatorisk nestleder
Jonas Vevatne, Asker, politisk nestleder
Lars Peder Nordbakken, Gjerdrum
UV
Ole Andreas Lilloe-Olsen, Bærum
Johan K. Meyer, Oppegård
Inge Solli, Nittedal
Siri Engesæth, Bærum
Jostein F Tellnes, Asker
Alf Richard Kraggerud, Fet
Jan-Helge Christiansen, Ski
Hulda Tonstad, Bærum
Eline Borger Rognli, Ås
Marit H. Meyer, Asker
Roger Axelsson, Ullensaker
Arjo van Genderen, Vestby
Hans Butenschøn d. e., Enebakk
Njål Vikdal, Asker
Tiril Eid Barland UV/Bærum
Boye Bjerkholt, Skedsmo
Vara:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Edvard Værland, UV/Bærum
Bernt Bucher Johannessen, Asker
Sten J McNeil Ånnerud, Ski
Turid Dahlman, Bærum
Øistein Jansen, Enebakk
Jan Bakke, Vestby
Bjørn Erik Sørli, Gjerdrum
Christer Bjørnstad, Fet
Bente Knagenhjelm, Bærum
Mette Kaaby, Bærum
Marianne Nessheim, Vestby
Øystein Goksøyr, Bærum