Frode Eggan, Miljø og flåteansvarlig i Tine

Start
Om TINE
Samvirket TINE
Verdikjeden
Marked og produkter
Samfunnsansvar og miljø
Klimaplanmøte 11.11.2015
Frode Eggan
Rammebetingelser
Framtidsutsikter
Konsernledelse
Start
Om TINE
Samvirket TINE
Verdikjeden
Marked og produkter
TINEs visjon
«Sammen skaper vi ekte
matopplevelser folk vil ha»
TINEs retning
TINE skal være en ledende
leverandør av merkevarer
innen mat og drikke med
hovedfokus på meieri
TINEs mål
 Gi eierne en best mulig
melkepris
 Være en attraktiv
arbeidsgiver
 Gi våre kunder og forbrukere verdi for pengene
 Gi samfunnet en bedrift som
skaper vekstkraftig
næringsmiddelproduksjon
Samfunnsansvar og miljø
Rammebetingelser
Framtidsutsikter
Konsernledelse
Start
Om TINE
Samvirket TINE
Verdikjeden
Marked og produkter
Samfunnsansvar og miljø
Rammebetingelser
Framtidsutsikter
Norges ledende merkevareleverandør
Hvert sekund året rundt produseres 40 TINE-produkter. Det betyr
3,5 millioner enheter daglig og rundt 1,3 milliarder enheter i året.
Konsernledelse
Start
Om TINE
Samvirket TINE
Verdikjeden
Marked og produkter
Samfunnsansvar og miljø
Råvareleverandør og eier
 12 000 bønder leverer råvaren melk
til TINEs mange merkevarer
 Som leverandør og eier av TINE er de
både grunnfjell og øverste
beslutningstaker
Rammebetingelser
Framtidsutsikter
Konsernledelse
Start
Om TINE
Samvirket TINE
Verdikjeden
Marked og produkter
Samfunnsansvar og miljø
Rammebetingelser
Framtidsutsikter
Transport, logistikk, distribusjon – kritisk suksessparameter
 Kritisk nøkkelfaktor
 Ekstreme krav til rask behandling, kvalitet og hygiene når råvaren er fersk melk
 Henting av melk fra ca. 220 000 kuer og ca. 30 000 geiter fra nesten 10 000 lokasjoner,
deretter levering til 24 000 butikker og leveringssteder innen en geografisk utstrekning
tilsvarende Oslo–Roma
 Sikre forbrukernes krav og forventning til norske meieriprodukter
Konsernledelse
Start
Om TINE
Samvirket TINE
Verdikjeden
Marked og produkter
Samfunnsansvar og miljø
Rammebetingelser
Framtidsutsikter
Konsernledelse
Bærekraftig ressursutnyttelse
 TINE skaper verdier i et
nært samspill mellom natur,
landbruk og marked
 TINE skal tilpasse
virksomheten til naturens
eget kretsløp og benytte
sine ressurser på en
optimal og bærekraftig
måte
 TINEs klimamål:
Redusere klimagassutslippene med 30 prosent
innen 2020
 Omlegging til bioenergi og
fjernvarme
 Energieffektivisering
 Transport
 Matsvinn
Start
Om TINE
Samvirket TINE
Verdikjeden
Marked og produkter
Samfunnsansvar og miljø
Klimagassutslipp 2007 til 2014
Rammebetingelser
Framtidsutsikter
Konsernledelse
Start
Om TINE
Samvirket TINE
Verdikjeden
Marked og produkter
Samfunnsansvar og miljø
Rammebetingelser
Framtidsutsikter
Konsernledelse
Energibruk for TINE Meieriene 2009-2014
Størst nedgang på
fossil gass og olje
Start
Om TINE
Samvirket TINE
Verdikjeden
Marked og produkter
Samfunnsansvar og miljø
Rammebetingelser
Framtidsutsikter
Konsernledelse
TINE Gruppa 2014
Industri
• Flytende produkter
• Faste produkter
• Spesialprodukter
• Sentrallagre/terminaler
 31 meierier
 2 sentrallagre
 2 terminaler
 Hel- og deleide datterselskaper
Stasjonære klimatiltak
 Energiledelsesprosjekter - energisparing
 Varmepumper
 Biobrensel (bjørkeved)
 Fjernvarme
Råvare levert (melk – ku og geit)
 1450 millioner liter
Start
Om TINE
Samvirket TINE
Verdikjeden
Marked og produkter
Samfunnsansvar og miljø
Klimagassutslipp - transport
Rammebetingelser
Framtidsutsikter
Konsernledelse
Start
Om TINE
Samvirket TINE
Verdikjeden
Marked og produkter
Samfunnsansvar og miljø
Rammebetingelser
Framtidsutsikter
Konsernledelse
Hvordan nå våre miljømål for transport?
•
Redusere dieselforbruket:
•
•
•
•
Kjøreadferd
Riktig logistikk
Redusere tomgangskjøring
Motorteknologi
•
•
•
•
Hastighet
Luftmotstand
«Smarte biler»
Elektrisk pumpedrift
• Alternative drivstoffer / teknologi:
•
•
•
•
Elektrisk fremdrift / hybrid
Hydrogen / brenselcelle
Drivstoff produsert av fornybart materiale
Hest og vogn
Start
Om TINE
HVO
Samvirket TINE
Verdikjeden
Marked og produkter
Samfunnsansvar og miljø
Rammebetingelser
Framtidsutsikter
Konsernledelse
(Hydrotreated vegetable oil)
•
HVO er en syntetisk diesel som fremstilles av biomasse.
•
HVO har gode kuldeegenskaper og gir svært ren forbrenning.
•
HVO gir opptil 80% reduksjoner i klimagassutslipp ift. fossil diesel (avhengig av type biomasse).
•
Tine benytter HVO på 10 tankbiler i Nord-Østerdal og Brumunddal.
•
HVO er cirka 7 øre/liter dyrere enn fossil diesel kjøpt i bulk og cirka 42 øre/liter dyrere på truckkort (eks.
mva.).
•
Bruk av HVO i Nord-Østerdal og Brumunddal vil redusere Tine’s klimagassutslipp med om lag 1000 tonn
pr. år.
•
Bruk av HVO i Tine startet ultimo oktober 2015.
•
Tilbakemeldinger fra sjåfører positive.
MEN:
•
Merkostnad 9,4 MNOK / år 
•
Tilgjengelighet 
HVO
HVO
Vi mener dette er fremtidens drivstoff !