​Arbeidsplan 8A Uke 44-45

Arbeidsplan 8A Uke 44-45 ​
Timeplan 8a TIME MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 1.0815-0900 NORSK ​
306 NORSK ​
306 304,305 NATURFAG ​
306 NORSK ​
306 MATEMATIKK ​
306 2.0905-0950 MATEMATIKK ​
306 KRLE ​
306 304,305 NATURFAG ​
306 NORSK ​
306 K OG H ​
110 Friminutt
3.1000-1045 MATEMATIKK ​
306 ENGELSK ​
306 304,305 SAMFUNN ​
306 SVØM/STYRK K OG H ​
110 MATPAUSE
4.1130-1215 MUSIKK ​
409 ENGELSK ​
306 SAMFUNN ​
306 KRLE ​
306 NORSK ​
306 5.1220-1305 SPRÅK GYM 156 ENGELSK ​
306 SAMFUNN ​
306 NATURFAG ​
306 Friminutt
6.1315-1400 SPRÅK GYM 156 MATEMATIKK ​
306 VALGFAG 7.1405-1450 S​
PRÅK VALGFAG ●
●
●
●
8a samlet inn mest penger av alle klassene på hele skolen. Dette var da de var ute med bøssene til innsamling for “Hei verden”!! De samlet inn 15.712 kroner og vi er utrolig stolte av de!!!! :) Skolen samlet inn ca 100.000 totalt!! Et enkelt menneske kan utføre store ting Utviklingssamtaler settes opp i uke 45 (tirsdag og torsdag) og dere skal få mail om tidene av Vibeke eller Helene. Dere kan selvfølgelig bytte innbyrdes dersom tiden ikke passer. Elevene skal få med seg hjem et spørsmålsark de kan fylle ut før utviklingssamtalen. Det vil ikke si det samme som at det ikke er lov å ta opp andre ting hvis det er noe dere lurer på, tanken er bare at det er eleven som skal være mest i fokus :­) Timefravær sendes på mail, samme dag, til den faglæreren ​
eleven skal ha. Sjekk hvilke fag/lærer fraværet går ut over og finn mailen til faglærer på hjemmesidene (minskole.no). Heldagsfravær sendes til primær kontaktlærer. Norsk Kompetansemål: ​
Å skape idéer, utforme og bearbeide en egen tekst (fortelling) manuelt og digitalt. Å vurdere andre sine tekster underveis. Å uttrykke seg med handling, miljøskildring, personskildring og tankereferat. Å bli kjent med fortelling som sjanger og vite hva som skal være i de ulike delene. På skolen: Hjemme til.. man 26/10 fortelling, pc tralle tirs 27/10 fortelling, pc tralle tors 29/10 elevvurdering av hverandres tekster + lesing fre 30/10 lesing man 2/11 fortelling, pc tralle. Gi tilbakemelding på hverandres tekster tirs 3/11 fortelling, pc tralle. tors 5/11 elevvurdering av hverandres filmomtale + lesing Gjør en siste sjekk på fortellingen din. fre 6/11 lesing Samfunnsfag Kompetansemål: ​
finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere
korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis. Å se på
omveltninger i samfunnet og forstå sammenhenger fra tidligere for å kjenne til samfunnet vårt i dag.
Dato På skolen Hjemme til.. ons 28/10 Underveisprøve 2 (s. 9­33) (ikke karakter). tors 29/10 Helsesøster informerer og elevene for med viktig informasjon hjem i sekken. Les dette og snakk sammen hjemme. ons 4/11 Gjennomgang av underveisprøve 2 og forberedelse til prøve. Alle skal være ferdig med underveisprøve 2. tors 5/11 Prøve Forbered deg til prøven. RLE Kompetansemål: lære om hva hellig og verdslig betyr, om ritualer, bønn og religiøse ledere Dato På skolen Hjemme til.. Tirsdag 26.10 Religiøst liv ­ hva er det hellige? les s. 35 og 36 Torsdag 28.10 Religiøse handlinger, bønn og ritualer Les s. 36­39 Tirsdag 3.November Forberedelse til prøve Gjør ferdig oppgave1­4 s. 39 Torsdag 5.November Prøve i filosofi, religion og livssyn ­ begreper og kjennetegn Matematikk Kompetansemål ­ Dato På skolen... Hjemme til... Uke 44 Mandag: Avslutter tall­kapittelet Onsdag:​
Prøve. “​
Tall” Fredag: Oppstart Algebra Forbered deg godt til prøven Uke 45 Algebra ­ Velg minst 5 oppgaver fra Lekse 9. ­Gjør “for­test Algebra” på ItsLearning Naturfag Kompetansemål: Beskrive oppbygningen av dyre­ og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding Dato På skolen Hjemme til.. uke 44 avslutter presentasjoner av plakat s 39 ­43 Gjennomgang av sidene og oppgaveløsning Les s 39 ­ 43 Skriv ned de 7 livsprosessene i skriveboken. Forklar forskjellen på en flercellet og en encellet organisme. uke 45 s 52 ­53 s 58 ­61 Vi er på labben på onsdag 1 time Les s 58 ­61 Gjør nøkkelspørsmålene på s 61 Engelsk Kompetansemål: Present a subject in a structured and clear manner. English pronunciation and intonation. Dato På skolen Hjemme til.. Uke 44 We work with presentations Gjør ferdig det du ikke får gjort på skolen uke45 presentations ­ max.3 min. Øv på presentasjonen ​
høyt ​
­ enten for deg selv, eller foran noen andre :­) Tysk Kompetansemål ­ litt om Sveits, hvordan været er, navn på ukedager, måneder og årstider, tall fra 22­100, verb i presens. Dato På skolen Hjemme til.. 26.10 Svake verb i presens (nåtid). Uttaleregler. Test deg selv s. 37. Intro Sveits. Les dialogene på side 34­35 og lær de nye ordene til teksten på side 39 28.10 Das Wetter. lytteøving. Les s. 42­43 og lær glosene til teksten s. 54 2.11 Die Jahreszeiten, das Jahr, die Woche. Aussprache und Dialoge. Lær Årstider og måneder s. 44­45 4.11 Tall, Postkort. Test deg selv. Les s. 48 m gloser Fransk Kompetansemål: Fortelle hvordan noen er. Tallene 1­30. Personlig pronomen ​
je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles. Dato På skolen Hjemme til.. semaine 44 Dialogue 2, page 35 Dialogue 3, page 36 Tout le monde il est beau,​
page 34 Personlig pronomen: muntlige og skriftlige oppgaver. Gjør oppgave 9 på side 40, gjerne i helgen ­ denne leksen er valgfri :­) semaine 45 Les chiffres 1­30, page 37 Tall­lotto. Muntlige og skriftlige oppgaver. Lekser blir gitt i timen. Español Kompetansemål: snakke om bursdagen, dato, substantiver (entall/flert., hankj./hunkj., ubestemt/bestemt), ​
los colores (fargene), a
​djektivbøyning, snakke om skolen Dato På skolen Hjemme til.. lunes 26.10. el cumpleaños (​
elevbok, s. 20/21) dato substantiver (entall/flert., hankj./hunkj., ubestemt/bestemt) miércoles, 28.10.: Lær glosene (bursdagsord) vi noterte i skriveboken. ark (​
Cumpleaños feliz)​
: oppg. 1. miércoles 28.10. el cumpleaños (​
elevbok, s. 20/21) substantiver (entall/flert., hankj./hunkj., ubestemt/bestemt) dato lunes, 02.11.: Lær glosene (dato, måneder) vi noterte i skriveboken. ark (​
Cumpleaños feliz)​
: oppg. 2. lunes 02.11. los colores (fargene) elevbok, s. 43 substantiver (skoleting) miércoles, 04.11.: Lær fargene (skriveboken). oppgavebok, s. 21/4 (i skriveboken). miércoles 04.11. los colores (fargene) substantiver (skoleting) lunes, 09.11.: Lær glosene (skoleting) vi noterte i elevbok, s. 32 adjektivbøyning skriveboken. ark (​
La escuela)​
: oppg. 1. Kroppsøving Kompetansemål: ●
●
praktisere og forklare grunnleggende prinsipp for trening
forklare sammenhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse Dato På skolen Tirsdag 27.10 Styrketrening med småapparater Hjemme til.. Torsdag 29.10 Jentene har svømming og guttene Husk riktig tøy! basistreneing Tirsdag 3.11 Starte med rytmikkprosjekt Torsdag 5.11 Guttene har svømming og jentene basistrening Se gruppesammensetning på itslearning! Måloppnåelse/kompetansemål Musikk Kompetansemål: Dato På skolen Hjemme til Mandag 26.10 Da er dere godt i gang med å lære blues på et annet bandinstrument. Du kan godt øve hjemme selv om du ikke har slagverk eller piano. Gryter og lokk og en stol, og tegne pianotangentene på et stort ark er det også en del som har gjort. Mandag 2.11 Fortsette øving og er du klar, setter vi sammen et band. Kunst & Håndverk Kompetansemål Dato På skolen Hjemme til.. Vurderingsplan Uke Emne/Fag Dato 44 Begrepsprøve i historie Torsdag 29. oktober 45 Prøve i KRLE kap.1 og 2 Prøve i samf. Tirsdag 3.November Torsdag 5. november 46 Tentamen, norsk hovedmål Torsdag 47 Tentamen, matte Naturfagsprøve Onsdag Fredag 48 Tentamen, engelsk Tirsdag 49 Fransk, muntlig vurdering Spanskprøve Mandag Mandag