Innkalling SPU 14 - Amazon Web Services

INNKALLING TIL SAMLING FOR SPILLERUTVIKLING NHF REGION ØST.
Du er en av de som er plukket ut til å være med på samling i J 14 gruppe 1
Samling 1
Samling 2
Samlingene avholdes:
14.09 kl 1800 - 2000 Ekeberghallen A
Kast og mottak/Tester
19.10 kl 2000 - 2200 Ekeberghallen A
Skuddteknikker
Fremmøte 15. min før samling ferdig skiftet.
Følgende spillere innkalles:
Fornavn
Etternavn
Posisjon
Klubbnavn
Sanna
Alexandra
Rebecka
Helene
Marte
Chantel
Marte
Marie Louice
Tuva
Silje
Cecilie
Marte
Marte Kaasa
Karoline
Elin
Mina
Ine
Aurora
Sara
Elise
Kaja
Sarah Deari
Katherine
Hedda
Vlera
Marte
Lid Øvre
Dehli Westby
Hagen
Havre
Sætre
Andersen Holmberg
Juuhl
Dorgelo
Ugland
Andreassen
Brække
Hamborg
Sydveit
Stensrud
Dingstad
Rømming
Grimsrud
Rømming
Hartmark
Lunder
Kjepperud
Solheim
Thoresen
Sandslett
Kelmendi
Melkeraaen
Bakspiller, høyrehendt
Bakspiller, høyrehendt
Linje
Bakspiller, høyrehendt
Bakspiller, venstrehendt
Målvakt
Bakspiller, høyrehendt
Bakspiller, høyrehendt
Bakspiller, høyrehendt
Målvakt
Bakspiller, høyrehendt
Bakspiller, høyrehendt
Linje
Venstre kant
Venstre kant
Målvakt
Bakspiller, høyrehendt
Bakspiller, høyrehendt
Linje
Venstre kant
Målvakt
Bakspiller, venstrehendt
Bakspiller, høyrehendt
Linje
Venstre kant
Venstre kant
Fjellhammer
Fjellhammer
Fjellhammer
Fjellhammer
Fjellhammer
Fjellhammer
Haslum
Haslum
Haslum
Ski
Ski
Ski
Ski
Ski
Ski
Son
Son
Son
Son
Son
Vestli
Vestli
Vestli
Vestli
Vestli
Vestli
Husk å ta med egen ball, klubbdrakt og drikkeflaske.
Alle trenere oppfordres til å møte på samlingen
NHF Region Øst - Telefon: 66 94 16 53 - www.handball.no/ron - E-post: [email protected]
Nettsiden for spillerutvikling: http://www.handball.no/p1.asp?p=19373
Innkallingene går til klubber og spillere som har oppgitt e -mail adresse.
Regionen ber derfor spillere som ønsker å få innkallingen tilsendt pr.e -mail
om å ta registrere denne på min idrett og få oppdatert sin personlige side.
Klubbene må påse at spillere i egen klubb har fått beskjed!
Selv om det er satt opp en halvårsplan med samlinger, er det ikke gitt at alle spillere som er
innkalt på sist samling– er med på neste samling. Det sendes ut ny innkalling min. 3 uker før
samling.
Årsplan for samlinger
Her er årsplanen for samlingene for dette spu miljøet;
Samling
Dato og tid
Hall
Tema
Samling 1
14.09 kl 1800 - 2000
Ekeberghallen A
Kast og mottak/Tester
Samling 2
19.10 kl 2000 - 2200
Ekeberghallen A
Skuddteknikker
Samling 3
09.11 kl 1800 - 2000
Ekeberghallen A
Individuell forsvarsteknikk
Samling 4
04.01 kl 2000 - 2200
Ekeberghallen A
Finteteknikk
Samling 5
15.02 kl 1800 - 2000
Ekeberghallen A
Sperreteknikk
Samling 6
07.03 kl 2000 - 2200
Ekeberghallen A
Duellspill
Samling 7
04.04 kl 1800 - 2000
Ekeberghallen A
Overgang og pådragsspill
Avslutningsturnering
25.04 kl 1800 - 2200
Ekeberghallen
Turnering
Forfall til samling
Spillere som ikke kan delta for fullt skal melde forfall omgående eller senest en dag før
samling til [email protected] mob; 93402917
eller [email protected]
Innrapportering av nye spillere
Vi er åpne for å vurdere spillere som utvikler seg i løpet av sesongen. Send en mail til
regionen om dette, så vil det bli vurdert om spilleren skal kalles inn.
Strømmen 07.09.2015
Med vennlig hilsen
NHF Region Øst
Tom Fokstuen
Spill og trening
459 06 571
[email protected]
Katrine Thoresen
Ane Mallberg
(trener)
(trener)
NHF Region Øst - Telefon: 66 94 16 53 - www.handball.no/ron - E-post: [email protected]
Nettsiden for spillerutvikling: http://www.handball.no/p1.asp?p=19373