Infoskriv fra Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre

Infoskriv fra
Norsk Retrieverklubb
avd. Sunnmøre
Mars 2015
FRA STYRET
Invitasjon til 2015
Norsk retrieverklubb avdeling Sunnmøre vil gjerne invitere alle Retriever-eiere, og andre med
skap-retrievere, velkommen til vårt felleskap og
våre aktiviteter for 2015. Retrieveren er et allsidig eksemplar av arten, og kan være med på
alt fra familiekos, via turkamerat, til konkurranse
og jaktdeltagelse. Den er også sentral i mange
ettersøksringer der den hindrer unødig lidelse for
påkjørte, skadde dyr.
Vi har aktiviteter for de fleste av disse feltene,
og arbeider kontinuerlig for å få et bra fellesskap
der både 2-beinte og 4-beinte trives. Vi kan ikke
få til dette uten at mange deltar, og ser derfor
gjerne at også DU deltar på våre ulike aktiviteter
og arrangement.
En ypperlig anledning til å bli kjent med oss er
vår 45-års feiring på Ørskogfjellet i høst. Der vil
mange aktiviteter være tilgjengelig for den som
bare vil prøve eller se hele helgen, og en hyggelig middag på lørdag kveld.
Følg med på vår hjemmeside
www.retrieverklubben.no/sunnmore og vår
facebookside.
KURSKOMITEEN
Da er våren her, og det blir satt opp valpekurs nå til våren, følg med på vår hjemmeside og Facebook for dato :-)
Dette blir en flott måte å få sosialisert deres nye familiemedlem på, dere får tips og råd om hvordan veien fra valp til voksen hund blir til.
Onsdagene samles vi ved Brusdal skole kl 18.00 og utover. Sees vi der?
UTSTILLINGSKOMITEEN
Hvorfor bør en ta turen på utstilling? Utstilling er et viktig verktøy for din oppdretter for å vise at
oppdretter er på riktig vei i sin avl. I tillegg er det ei fin og sosial ramme rundt Retrieverklubben
sine utstillinger med mange hyggelige og hjelpsomme folk.
Er du nybegynner og lurer på hvordan utstilling fungerer så er det bare å ta kontakt med utstillingskomiteen så vil du få svar etter beste evne :-)
NRK Sunnmøre skal også i år avholde utstilling lørdag 9. mai. Husk å meld deg på, påmeldingsfristen er 13.04.2015
Utstillingskomiteen ønsker flere medlemmer i komiteen. Bli med da vel! Ta kontakt med Rita.
SPORKOMITEEN
Av aktiviteter i 2015 skal vi gjennomføre nybegynnerkurs i blodspor med oppstart i mars,
dersom snøen er samarbeidsvillig.
Bevegelige prøver i blod- og ferskspor vil bli avholdt i store deler av sommerhalvåret.
Den årlige sporprøven på Strandafjellet i august
blir ikke gjennomført da avdelingen har tatt på
seg oppgaven som teknisk arrangør av NM i
blodspor 2015. NM avholdes 8. august på Fjellseter i Sykkylven.
JAKTKOMITEEN
Foto: Paul Brown og
Stig Brathaug
Retrieveren er en apporterende fuglehund. Derfor er vi
så heldige som har en aktiv
jaktkomite i klubben vår. Hittil
har tirsdagen vært den faste
treningsdagen på Ørskogfjellet, der alle er velkommen.
Gjennom året arrangement
det ulike kurs og prøver. Årets
største begivenhet er dobbel
jaktprøve 30. - 31. mai på Ørskogfjellet (påmeldingsfrist 30.
april). Det skal i år arrangeres
nybegynnerkurs i apportering.
Følg med på hjemmesiden vår
og på Facebook.