Innmeldingsskjema som PDF - Lillesand Håndverk & Industriforening

LILLESAND HÅNDVERK & INDUSTRIFORENING
— STIFTET 1961 —
Bankforbindelse:
Lillesand Sparebank
2850 07 03654
Til nye medlemmer!
Vær vennlig å fyll ut skjemaet og send det i retur snarest mulig slik at vi kan få en oppdatert
medlemsliste.
Kontaktperson:
Mesterpapirer:
Firma:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Telefon:
Mobil:
Telefaks:
E-postadresse:
Antall årsverk:
Omsetning eks. mva. for siste år
Vi ønsker at alle oppgir omsetning for å kunne vite hva vi som samlet forening
omsetter for per år.
Sendes til: Lillesand Håndverk & Industriforening, Postboks 75, 4791 LILLESAND.
Eller faks: 37 26 80 40 (merkes Håndverkerforeningen)
På forhånd takk!
Med hilsen
Torunn Sandsdalen
sekretær
TILSLUTTET NORGES HÅNDVERKERFORBUND