UKE 12 - Frosta kommune

UKE 12
MANDAG 16/3
TIRSDAG 17/3
Samlingsstund:
Rutiner og fortellerstol
(Alle forteller litt)
Samlingsstund
Leseboka: s. 70-71
Matematikk:
Tusen Millioner side 45
ONSDAG 18/3
FRI
TORSDAG 19/3
FREDAG 20/3
Samlingsstund:
-rutiner
-lesestund
Samlingsstund:
Norsk:
Leseleksa
Jobber med bokstaver
og blyantgrep.
Samfunnsfag:
Landet vårt, og andre
land.
Norsk:
«Lesekorpset» Bokstaven Bb
Leseboka 1B side 68-69
Zeppelin arbeidsbok side 44
Basseng:
Dykkeleker
Engelsk:
Vi jobber med dialog om
«the weather».
Norsk:
Høre leseleksa
Zeppelin arbeidsbok
s. 45 og 47
Matte:
Tusen Millioner side 46
Mat og uteleik
Mat og uteleik
Mat og uteleik
Matte:Tusen millioner s. 44.
Jobbe med tierhuset.
KH:
Sy på gryteklut
Øving til Magnustreff
Inneleik
RLE:
Respekthånda: Vi hjelper
hverandre
Læringsmål
Gym:
Danse fritt til musikk
UTESKOLE TIL
SKUTESKOGEN
-Øver til Magnustreff
UKAS LÆRINGSMÅL
 NORSK:
-Jeg kan skrive bokstavene B/b.
-Jeg vet lyden til B/b.
-Jeg kan lese og skrive disse ordene med småbokstaver: bil, by, bål,
ball, brev og bok



MATTE:
- Jeg kan å skrive tallene fra 10-20.
RLE:
-Jeg hjelper til med noe hjemme.
ENGELSK:
-Jeg kan å si «What`s the weather like today?»

-
Samfunnsfag:
Jeg vet hva en elv, en strand, en øy, et fjell, en fjord og en åker
er.

SOSIALT:
-Jeg klarer å sette meg rett ned på plassen min både om morgenen
og etter hvert friminutt,
LEKSER:
Til tirsdag:
Zeppelin arbeidsbok: side 46
Zeppelin lesebok: side 72-73
Til torsdag:
Zeppelin lesebok: lese side 84 (lese minst tre ganger)
Finskriving: skriv minst tre setninger om hva du har lært på skolen. Skriv fint!
Til fredag:
-Husk å øve godt på læringsmålene
-Datalekse:
Trykk på denne linken og jobb med dette:
http://podium.gyldendal.no/salto/laerer/overom-1---smabokstaver?page=ov-mer
Informasjon:

Dem som ikke har betalt på klassekassen, får beskjed på sms fra oss.

Husk joggesko til gymmen.

Alle MÅ ha med seg såpe til bassengtimene.

På Magnustreffet torsdag 26. mars skal vi være troll. Fint om alle tar med en hale ( f.eks stoffbit, strømpebukse som er flettet, garn som er tvinnet…).

Vi hadde gruppekontaktmøte med Julie, Janne, Kari Helga og Lise. Vi legger ut referat på hjemmesiden. Det ble bestemt foreldremøte tirsdag 7. april kl. 18-19.30!
Innkalling kommer!

Mailadresser: [email protected] / [email protected]

Mobilnummer: LIV: 90048137, BERIT: 91154139, MARGRETE: 41299084

Mobilskole: Send sms til 03686. Teksten starter med Frosta (mellomrom), 1 (mellomrom) også beskjeden. F.eks: Frosta 1 Ola er syk i dag. Vi sjekker mobilskole daglig.
Vennlig Astrid, Liv, Berit og Margrete