Tegneby

0 0,0750,15
i
ve
Finset
Holter terrasse
en
s lo
O
Åsv
eie
n
1
Trafostasjon&
Kykkelsrudv
eien
2
Hol
t e rv
Tomta
FROGN
ÅS
Kykkelsrudbråten
4
Holte
ve
i
as
Jo
hs
v
Søndre Ermesjø
&
rkollv
i
Arons v
e
Tegnf
or
kl
ar
i
ng
3
Sal
amander
dam Kyk k el
sr
ud
Hoppbakke
Planlagt Mastepunkt
Planlagt Senterlinje
Terrengslep
Riggplasser
Miljohensyn
100 meters sone til MTA
5
Ryddebelte
Espely
n
e ie
n
eie
li a
Orre
eie
n
in v
FROGN
8
Skorkeberg søndre
Fv52.02
FROGNÅS
FROGN ÅS
FROGN
9
&
Åsveien
Orrelia
Nordre Fjøser
&
v
Ås
Velte
ste
&
Skorkeberg nordre
Lerkesvingen
ÅS
FROGN
Ledning_Linjer
me
Sva
leve
ien
en
ei
veien
Torp østre
Klo
m
rev
Heg
Hauer
Fjøseråsen
6
&
7
Hauer
HS-Linje Distr
Torp vestre
&
88m
:14
gde
Len
:3nr
Vei
ev
&
Privat veg
&
Gartneri
gl
Fu
øåsen
Kykkelsrud søndre
eien
n
eie
Åsveien
0,45
Nordre Ermesjø Erm esj
Kykkelsrud nordre
&
0,3
Kilometers
0,6
Ekeberg
Fjøser søndre
10
Text
&
Text
Fjøser
Dr
n
ie
ve
FROGN
ak
øb
Kolstad
Klommestein nordre
Klommestein
11
Øier
udås
en
&
12
&
Skansen
13
n
Røyse
pytten
Nordre Øyerud
kke
ba
ud
Røyspytten
Kolstadbråten
& ÅS
FROGN
r
Øie
Ørebråten
Klommesteinveien
Klommestein østre
&
Vestbyveien
Ve
stb
yv
&
eie
n
Solberg
rg v e
ie n
e
åsv
ien
gv Røys
ve r
Ha
Ek
er
eb
Fv80.01
Solb
e
Vesbyveien
Skoftestad søndre
D
a kv
rø b
16
Vei
nr
:5-L
engde
:229
&
m
17
Linnestad
FROGN
VESTBY
Nedre Linnestad
Kinn søndre
18
&
132k Vk r
af
tl
edni
ngDyr
l
øk k e– Tegneby
Over
si
k t Mi
l
j
ø-tr
anspor
t-oganl
eggspl
an(
MTA)-k ar
t 1/
6
n
eie
Kantebakke
&
Haver
n
e ie
Fv52.01
14
15
Kartgrunnlag:
Topologisk norgeskart
Knapmyra
Koordinatsystem:
Euref 89 UTM
Sone 32 N
±
Målestokk
1:10 000
Dato:
30.06.2015