MÅNEDSBREV FOR TUSENBEINET September

MÅNEDSBREV FOR TUSENBEINET
September
Verdi grunnlaget for barnehagen: GODE OPPLEVELSER FOR STORE OG SMÅ
Tema: Tilvenning i barnehagen.
Hei. Alle foreldre på Tusenbeinet.
Ja nå er vi i gang med nytt barnehageår og barna og oss voksne på avdelingen har startet
på en viktig tilvenningsperiode for å gjøre det godt og trygt for barna.
Nå i August har vi blitt litt kjent med dere foreldre og barna. På tusenbeinet jobber vi for å
etablere et viktig og godt foreldresamarbeid slik at vi kan skape gode og forutsigbare
rammer for barna ut fra deres forutsetninger og alder.
Vi har til nå gitt barna mulighet til å bli godt kjent på avdelingen og med leker vi har på
avdelingen. Det meste skal kjennes på og lekekasser skal gjerne snus på hode eller bli
sittet i, «Fin som båt den kassa der»☺
☺
Vi har også begynt å være ute på formiddagen for å gjøre oss kjent på uteområde og
prøver ut runser og rusjebane. Sandkassa er veldig populær for mange.
I september vil vi fortsette å ha fokus på gode og trygge rammer for barna og
tilvenningsperioden vil fortsette en stund til fremover. Vi begynner å komme litt inn i
rutiner med utelek, garderobe, håndvask, måltid og soving i vogn.
Som kjent skal vi ha Hakkebakkeskogen som tema dette året, vil vi litt etter hvert begynne
med å introdusere de ulike rollefigurene i fortellingen. I løpet av september skal vi lage
grønnsakssuppe, med kålrot, potet, og gulrot. Kansje noe kjenner til grønnsaksspisesangen
som vi også skal synge. Dette gleder vi oss mye til å begynne med og jobbe med som tema
gjennom året ☺
En fullstendig månedsplan kommer 1 Oktober og blir lagt ut på Tusenbeinets nettside og
hengt opp i garderoben.
Annet: det begynner å bli kaldere ute, fint om barna har utedress og genser til å ha under.
Med hilsen Eli, Kari Anne, Inger Lise og Oddbjørg☺
☺