Aktivitetsplan for uke 46

MATHOPEN SFO Aktivitetsplan uke 46
Dag
MANDAG 9/11
TIRSDAG 10/11
ONSDAG11/11
TORSDAG 12/11
FREDAG 13/11
Hovedaktiviteter
Hovedaktiviteter
Hovedaktiviteter
Hovedaktiviteter
Hovedaktiviteter
1 trinn: Ballplassen
Øve på regler og
samarbeid ved å benytte
felles aktivitet hvor alle
skal delta.
1 trinn: Lesestund/spill
Øve på å lytte til en
fortelling og kunne
gjenfortelle deler elle hele
fortellingen.
2 trinn: Lesestund/spill
Øve på å lytte til en
fortelling og kunne
gjenfortelle deler eller
hele fortellingen.
2 trinn: Ballplassen
Øve på regler og samarbeid
ved å benytte felles aktivitet
hvor alle skal delta.
Frilek på alle trinn
1 trinn: Forming:
1 trinn: Lesestund/spill
Punkt maling, vi maler Øve på å lytte til en
med q-tips
fortelling og kunne
gjenfortelle deler eller hele
2 trinn: MIL hallen:
fortellingen.
Tema:
Hinderløype(hinke,
2 trinn: Lesestund/spill
hoppe, rulle,
Øve på å lytte til en
balansere m.m)
fortelling og kunne
gjenfortelle deler eller hele
3-4 trinn: Forming:
fortellingen
Punkt maling, vi maler
med q-tips
3-4 trinn:
Data/Bibliotek/spill
Kl. 13.00-14.00
Hva vet vi om
Sjakk kurs, elever fra
furua?/lesetrening
2-4 trinn.
Varmmat:
Salat med skinke
3-4 trinn:
Data/Bibliotek/spill
Hva vet vi om
furua?/lesetrening
Varmmat:
Salat med skinke
3-4 trinn:
Lesestund/spill
Eleven leser på egen hånd.
Varmmat:
Salat med skinke
Husk matpakke til alle måltidene og drikkeflaske gjennom hele uken.
Frokost: kl.0730-0830. Mellommåltid: kl.13.30
Trivselsmål for November: Jeg sier fra hvis jeg eller andre ikke har det bra.
GOD HELG
Alle må ha regnjakke/bukse og støvler, skiftetøy og ulltøy i garderoben på skole/SFO
MATHOPEN SFO Aktivitetsplan uke 46