MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND

MISJONSHUSET
TØNSBERG MISJONSSAMBAND
VALGNEMDAS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015
Styreleder
____________
Styremedlemmer
Tor Johansen
(2 år til 2017)
Alf Inge Guttormsen
(Ikke på valg)
Randi Solberg Sundt
(Ikke på valg)
________________
Varamedlem
_________________
Kasserer
Inger Aarsland
(Gjenvalg, 1 år til 2016)
Revisor
Bjørn Hansen
(Gjenvalg, 1 år til 2016)
Utvalg for hus og interiør
Valgkomite
Kjøkkenkomite
Ida Holm Johansen
(Gjenvalg, 2 år til 2017)
Helge Svendsen
(Ikke på valg)
Ragnar Gjelseth
(2 år til 2017)
Øyvind Myhre
(Gjenvalg, 2 år til 2017)
Øyvind Lohne
(Ikke på valg)
Lise Guttormsen
(Ikke på valg)
Tone Gjelseth
(Gjenvalg, 1 år til 2016)