Bekymringemelding for offentlige meldere

Sørfold kommune
Barneverntjenesten
8226 Straumen
BEKYMRINGSMELDING FOR OFFENTLIGE MELDERE
Barnet
Navn
Kjønn
Fødselsnummer
Adresse
Postnummer
Poststed
Nasjonalitet
Statsborgerskap
Språk
Far
Navn
Født
Adresse
Postnummer
Poststed
Nasjonalitet
Statsborgerskap
Språk
Mor
Mor
Født
Adresse
Postnummer
Poststed
Nasjonalitet
Statsborgerskap
Språk
Navn
Avdeling
Telefon
Adresse
Postnummer
Poststed
Kontaktperson
Stilling
Meldingsinstans
Meldingens saksinnhold (sett kryss)
Vold/mishandling
Andre forhold i hjemmet
Psykisk helse hos foreldre
Annet
Atferdsavvik hos barnet
Rusmisbruk hos foreldre
Foreldre
Andre
Bekymringen
Utdypende redegjørelse
Tidspunkt for bekymring/observasjoner
Tiltak eller aktiviteter som har vært gjort i saken
Er det henvist til andre instanser?
Er bekymringen tatt opp med?
Barnet
Er foreldrene orientert om at det meldes bekymring til barneverntjenesten?
Dato og underskrift
Dato
Underskrift