Finansnæringen og den digitale revolusjonen

FINANSNÆRINGEN
OG DEN DIGITALE REVOLUSJONEN
Idar Kreutzer, Adm. dir Finans Norge
Digitaliseringskonferansen 10. juni 2015
En høyproduktiv næring
Finansbedriftene har erfaring med digitalisering og nødvendig
samordning for å få effekt i hele næringen
• Høy produktivitetsvekst
• På verdenstoppen i effektiv betalingsformidling
Bruttoprodukt per timeverk
2005-priser. 1990-2014
Samfunnsøkonomiske kostnader
for betalingsformidling i prosent av BNP:




13 EU-land:0,96 %
Sverige:
0,68 %
Danmark: 1,00 %
Norge:
0,49 %
Kilde: ECB, Norges Bank
1200
1000
Finansierings- og
forsikringsvirksomhet
800
Fastlands-Norge ekskl.
finansiell sektor
600
400
200
2
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
0
Alle vil ”eie” kunden
• Samle kundedata
• Bygge kundeinnsikt
• Benytte kundedata i egen virksomhet
eller levere/selge kundedata til andre
Finansbransjen er digital
Kundenes bruk av finansielle tjenester
er en attraktiv innfallsport for nye
virksomheters innsamling av kundedata
Finansbedrift
Nye virksomheter etablerer også
”finansbedrifter”/kunde”innskudd” for å komme
inn i informasjonsstrømmen og sikre lojalitet
3
FinTech-revolusjonen vil
fundamentalt endre finans
• Disruptive teknologier bidrar til kostnadskutt og bedrer
kvaliteten på finansielle tjenester
• ”Opprørerne” har smarte metoder for å vurdere risiko.
F.eks: Kabbage og OnDeck støvsuger all informasjon de
kan finne på nettet, alt fra vurderinger i sosiale medier til
bruk av logistikkbistand, for å se hvor bra et nyetablert
selskap klarer seg. Dette brukes videre i kredittvurdering
• Nykommerne innen Fintech vil skape et mer diversifisert
– og dermed mer stabilt – kredittlandskap
5
Veksten av FinTech
• Den akselererte økningen
av FinTech har en rekke
medvirkende faktorer. De
viktigste kan sies å være:
1. Færre
etableringshindringer
2. Behov for nye tjenester
3. Markedsøkonomi
”Legislative parameters and
technological restrictions have
actually resulted in all banks
looking the same by necessity”
6
Lafferty News, juni 2015
TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER
FOR FINANSNÆRINGEN 2015
Informasjonssikkerhet og
forbrukervern
• Trendene er i kontinuerlig endring
• Kriminelle analyserer næringens
rutiner og produkter
• Trender forflytter seg – det som
skjer internasjonalt, kommer hit
• Økende misbruk av identitet ved
bruk av elektroniske hjelpemidler
– (hacking av e-post kontoer,
bestilling av varer osv)
• Manglende oppmerksomhet hos
befolkningen
7
FinansCERT
• Spisskompetanse på
cyber tilgjengelig for hele
næringen
• Koordinering av hendelser
når de treffer flere
• Situasjonsforståelse og
trusselbilde
• Nasjonalt og globalt
nettverk av
samarbeidspartnere
8
Bilde: Kaspersky
KORT
MOBIL
NETTBETALING
VAS
Det er et urealisert potensial for elektroniske
ID-tjenester i privat sektor utenfor bank
Andel av verdiskapning
7%
93 %
Bank
10
Øvrige virksomheter
Bankene
300M BankID-transaksjoner
Privat sektor utenfor
bank og offentlig sektor
20M BankID-transaksjoner
Strategi for digitalisering
Klare prioriteringer
•
Ønsket digitalisering i finansnæringen –
hvilke tiltak gir raskt effekt med
kontrollerbar ressursbruk?
Samspill med andre
næringer
•
•
Hvordan kan finansnæringen samhandle
med andre næringer? For eksempel
innenfor e-faktura
Deltar i bredt initiativ for standarder
innen IT-sikkerhet og personvern
Samspill med
myndighetene
•
11
Forvaltningens digitaliseringsprosjekt
– hvordan kan finansnæringen bidra?
Hva kreves framover?
12
Hva skal til for å lykkes i virksomheten?
Teknologi
Forretningsmodell
Digitalisering
lykkes
Kompetanse/
arbeidsprosesser
13
TAKK FOR
OPPMERKSOMHETEN!
PRESENTASJONEN KAN LASTES NED PÅ
WWW.FNO.NO