UKEPLAN 4. TRINN

UKEPLAN 4. TRINN
UKE 34
MANDAG
ONSDAG
TIRSDAG
Samlingsstund:
rutiner
– lag navnlapper
- Lag bursdagslapper
- lesekvartbok
FRI!
TORSDAG
Samlingsstund:
Lesekvart
Matematikk:
s. 5-6 i Tusen millioner.
Norsk.
- Oppfinnelser.
- Bibliotek.
Matematikk:
- Penger.
Naturfag:
Næringskjeder.
RLE: gjennomgang av skolens
regler, vi lager klasseregler
Engelsk for B
Back to school.
Tlf. Ingrid: 45 47 37 50
FREDAG
Mat og helse for A
Uteaktivitet for B.
Felles skogdag 2.–
10. trinn
Ta med godt med
mat og drikke –
ikke bål!
Tlf. Trygve 97 14 02 54
UKAS KOMPETANSEMÅL




LEKSER TIL TIRSDAG
NORSK:
-
o
NORSK:
o
MATEMATIKK:
MATTE:
- Kunne 2-gangen
ENGELSK:
SOSIALT:
- Jeg kan følge klassereglene
LEKSE TIL TORSDAG
o
o
MATEMATIKK
Snakke med noen
hjemme om gamle
mynter/penger.
o
o
NORSK
Ark i lesepermen (les 3
ganger)
LEKSE TIL FREDAG
o
o
ENGELSK
Vi ønsker små og store velkommen til et nytt skoleår.
Informasjon:
Det blir skogdag på fredag – vi blir delt inn i grupper med elever fra 2. – 10. trinn. Gå samme løypa som i fjor, rundt om Holmberget med ulike poster.
-
-
Veggen mellom klassene er fortsatt åpne.
På torsdag starter vi opp med mat & helse, SÅ…….A_GRUPPA MÅ HA MED FORKLE OG INNESKO TIL MAT&HELSE Husk ombytteklær i hylla.
Vi har uteskoledag annen hver onsdag i ulike uker. Uteskoleområdet til 4. trinn er Lønneberget.
Leseleksa blir fortsatt gitt i en plastperm.
Lapper om melk og påmelding til leksehjelp blir levert ut tirsdag.
Vi ønsker at elevene ordner seg med en infomappe som de har liggende i sekke.
Legg på papir på nye bøker som blir med hjem!