Brosjyre: Utdanningsforbundets spesialistutdanning

Utdanningsforbundets
spesialistutdanning
VIDEREUTDANNING l SPESIALISERING l KOMPETANSE
l PRAKTISK YRKESUTØVING l REDUSERT KURSAVGIFT TIL MEDLEMMER
www.utdanningsforbundet.no
Utdanningsforbundets spesialistutdanning
l
l
l
l
l
l
l
Spesialistutdanningen gir både en profesjonsrettet videreutdanning og
en spesialisering i pedagogisk-psykologisk rådgivning.
Videreutdanningen er rettet mot praktisk yrkesutøving innen pedagogiskpsykologisk rådgivning.
Utdanningen er et tilbud til de som arbeider med pedagogisk-psykologisk
rådgivning.
De som gjennomfører spesialistutdanningen, har rett til å bruke tittelen,
“Spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgiving, Utdanningsforbundet”.
Videreutdanningstilbudet tilrettelegges av Utdanningsforbundet.
Spesialistutdanningen har ingen deltakeravgift, kun avgift knyttet til
deltakelse på kursene.
Et økende antall kommuner godkjenner utdanningen som likeverdig med bl.a.
psykolog-spesialist når det gjelder tilsetting og lønn.
Utdanningen har gitt deltakerne bedre muligheter til å konkurrere med fagfolk
med tilsvarende utdanning fra andre fagfelt om stillinger i og utenfor skoleverket.
Mer informasjon om utdanningstilbudet bl.a. vedtekter, søknadsskjema og kursprogram
finnes på: www.udf.no/spesialistutdanningen
Kort om utdanningen
Siden 1983 har mer enn 100 tatt utdanning som spesialist i pedagogisk-psykologisk
rådgivning, over 300 er i dag under utdanning.
Videreutdanningen forutsetter ikke medlemskap i Utdanningsforbundet, men
Utdanningsforbundets medlemmer betaler redusert kursavgift.
Avgifter for enkelte kurs og kostnader til veiledning dekkes vanligvis av arbeidsgiver.
Opptakskrav
Innhold
Opptak i spesialistutdanningen krever en
relevant mastergrad (300 studiepoeng) før
opptak. Videreutdanning utover master
kan tas etter opptak, parallelt med
spesialistutdanningen, slik at man har
minst 300 studiepeong ved søknad om
godkjennning som spesialist.
Kursdelen
Det kreves kurs av minimum 200 timers
varighet. Minimum 120 timer av disse må
være kurs som inngår i
spesialistutdanningens kursprogram,
herunder:
l fire obligatoriske basiskurs (16 t)
l fire obligatoriskke spesialistkurs (16 t)
l fritt valgte spesialistkurs.
Før søknad om opptak til spesialistutdanningen forutsettes dokumentert minimum
to års praksis fra virksomhet der søker
har anvendt pedagogisk-psykologisk
rådgivning. Dette gjelder også relevant
praksis før, under og etter oppnådd grad.
Kontaktinformasjon
De selvvalgte kursene kan være fritt
valgte kurs arrangert av andre.
Veiledningsdelen
Det forutsettes veiledning av godkjent
veileder i minimum 160 timer.
Leder av styret
Johannes Drabløs
[email protected]
mobil: 920 71 468
Praksiskrav
Gjennomført spesialistutdanning krever
minimum fem års praksis, i gjennomsnitt
minst 50 % stilling, fra aktivt arbeid innenfor arbeidsfeltet pedagogisk-psykologisk
rådgiving etter opptak til utdanningen.
Utdanningsforbundet
Einar Ove Standal (kontaktperson)
[email protected]
Tlf.: 24 14 20 58
Skriftlig arbeid
Det kreves innlevert og godkjent et skriftlig
arbeid fra fagfeltet pedagogisk-psykologisk
rådgiving.
Ansvarlig for kurs
Per Arneberg (faglig innhold)
[email protected]
Tlf: 24 14 20 76
Vedlikehold
For å opprettholde spesialiteten kreves
minimum 100 timer godkjente vedlikeholdsaktiviteter i løpet av femårsperioden.
Flere detaljer om innhold og opptakskrav:
www.udf.no/spesialistutdanningen
Utdanningsforbundet
• er den største fagorganisasjonen for arbeidstakere
i utdanningssystemet
• har over 160 000 medlemmer
• er den nest største fagorganisasjonen i Norge
• er medlem av hovedorganisasjonen Unio - www.unio.no
Mer informasjon om utdanningstilbudet bl.a. kursprogram,
søknadsskjema og vedtekter finnes på:
www.udf.no/spesialistutdanningen
Postboks 9191 Grønland, 0134 OSLO
Telefon 24 14 20 00
[email protected]