Plakat HMS Holtålen

Praktisk HMS-KURS
Hei alle gårdbrukere!
I samarbeid med faglagene i Holtålen, BSF og Holtålen kommune arrangerer Landbrukets HMStjeneste kurset ”Praktisk HMS arbeid” i Holtålen.
Etter arbeidsmiljøloven § 3-5 skal alle arbeidsgivere gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid. Dette gjelder også om dere har ulønna arbeidshjelp som barn og kårfolk.
Du som bonde har ansvar for sikkerheten på egen gård!
Kurset vektlegger å gjøre HMS enkelt, praktisk og nyttig for deltakerne. Temaer som omhandles er
blant annet: Hva er HMS, ulykkesrisiko, ergonomi, brann- og el. sikkerhet, psykisk helse og
arbeidsgiveransvar.
Kurset er delt i 3 deler:
• 3 timer med lærer
• 6 timer egenstudie på internett
• 3 timer gårdsbesøk (i grupper)
Pris: medlemmer i LHMS: 1490,- Ikke medlemmer: 2500,-deltaker nr 2 og flere 950,Er du medlem i bonde- eller småbrukarlag, samt medlem i LHMS? Fullført kurs gir rabatt på
forsikring (eksempel Gjensidige 7 %, If 5 % og Terra 8 %).
Påmelding: Holtålen kommune, Landbrukskontoret v/ Tore Evavold, tlf 72 41 76 00 eller
e-post: [email protected]
Påmeldingsfrist: 13. mai.
Straks etter påmeldingsfristen vil vi se på deltakermassen og dele opp i passende grupper. Vi
satser på å starte i første halvdel av juni.
Arr:
Velkommen på kurs!