Årsmøte m - i

Innkalling
Årsmøte 2015
Sted:
Klubbhuset ved Tangvall skole
Tid:
Lørdag 14. mars 2015, kl. 17.00
Saksliste:
1. Valg av ordstyrer og referent.
2. Godkjenning av innkalling.
3. Årsberetning.
4. Regnskap.
5. Innkomne forslag.
6. Valg.
Forslag som ønskes tatt opp under punkt 5, må være kommet inn til
styret 9. mars innen kl. 12.00. (e-post: [email protected])
Etter årsmøtet blir det som vanlig spilling med trukne makkere. Ta
med egen drikke – alkoholforbud til årsmøtet er hevet!
Ingen bindende påmelding, men på grunn av maten ber vi om at de
som vet de kommer, sier fra til styret.
Styret
Hjertelig velkommen!!