Eli Winjum, FFI

Velkommen
til seminar
Kortsiktige og langsiktige
kryptoutfordringer i Forsvaret
Hvorfor arrangerer FFI dette seminaret?
Vi trenger mer kunnskap om kryptologi:
• teori
• design, implementasjon og anvendelser
• rolle i dagens informasjonsinfrastruktur (INI)
• rolle i framtidens INI
Mange som kan mye
Mange ulike ståsteder
Hva bør og kan FFI bidra med?
“ The system must not need to be kept secret,
and having it fall into the enemy’s hand
should not cause problems.”
(Auguste Kerckhoffs, 1883)
Prosjektet skal bidra til å:
•
gi FFI en nødvendig bærebjelke for forskning og videre satsing
innen IKT-sikkerhet,
•
medvirke til at resultater fra forskningen blir mer anvendbare for
Forsvaret,
•
bidra til å sikre framtidig rekruttering av forskere innen
informasjonssikkerhet,
•
øke muligheten for samarbeid med norske akademiske
forskningsmiljøer,
•
bidra til samarbeid i Forsvarssektoren for å ivareta og
videreutvikle sektorens kunnskap innen kryptologi.
Prosjektet støttes av NSM og norsk kryptoindustri.
“ The system must not need to be kept secret,
and having it fall into the enemy’s hand
should not cause problems.”
(Auguste Kerckhoffs, 1883)
Prosjektets mål er å:
•
på bakgrunn av state-of-the-art innen forskningen, kunne
identifisere områder innen kryptologi med særlig relevans for
Forsvaret på kort og lang sikt,
•
utrede FFI’s ambisjonsnivå innen kryptologi på kort og lang sikt,
identifisere strategiske samarbeidspartnere og mulige
samarbeidsformer,
•
finansiere 1-2 doktorgradsstipendiater samt veiledning av disse,
•
anbefale og igangsette konkrete aktiviteter og tiltak med kortsiktig
effekt, for eksempel videreutdanning og mindre
samarbeidsprosjekter,
•
støtte andre FFI-aktiviteter innen informasjonssikkerhet.
Det forutsettes at prosjektet støtter seg på relevante
forskningsmiljøer.
Til diskusjon i dag….
• Hvilke rolle spiller kryptografiske løsninger for
Forsvarets IKT-systemer?
• Hvordan sikre at Forsvaret har gode nok
kryptografiske løsninger?
• Hvordan sikre at Forsvaret har nødvendig
kunnskap om kryptologi?
• Hvordan kan Forsvaret best dra nytte av
forskningsresultater?
• Hvordan kan FFI bidra?
•
•
Program
Kortsiktige og langsiktige
kryptoutfordringer i
Forsvaret v/
Ivar Kjærem,
Cyberforsvaret
Terje Jensen,
NSM
Leif Nilsen,
Thales
Anne Marie Hegland,
KDA
Trond Viggo Bjerke,
FD
Relevante trender og
resultater innen
internasjonal forskning v/
LUNSJ
12.15
Tor Helleseth,
UiB
-
13.00
Doktorgradsprosjekt v/
Stian Fauskanger,
FFI
Oppsummering av dagen