Produktbeskrivelse - Norsk Tannhelseforsikring

Dekningsoversikt for tannhelseforsikring
Generelt
 Forsikrede må være registrert i Norsk Folkeregister.
 Forsikrede må være medlem av Norsk Folketrygd.
 Forsikrede kan tegne fra fylte 18 år.
 Kan tegnes for voksen til 69 år.
 Forsikringen opphører ved fylte 70år.
 Forsikringen gjelder i Norge.
Norsk Tannhelseforsikring, deknings alternativer:
Ungdom





Gjelder for aldersgruppen 18 – 30 år.
Dekker alle skader opp til kr 10 000 i poliseperioden.
Ingen begrensning i antall hendelser i poliseperioden.
Egenandel på kun kr 500,- i poliseperioden.
Tilgjengelig som kollektive avtaler for bedrifter og organisasjoner.
Gullordning







Gjelder for aldersgruppen 18 – 70 år.
Dekker alle skader opp til kr 20 000 i poliseperioden.
Det mest anvendelige produkt for de som ønsker standard dekning.
Ingen begrensning i antall hendelser i poliseperioden.
Kan tegnes som familieforsikring.
Egenandel på kun kr 500,- i poliseperioden.
Tilgjengelig som kollektive avtaler for bedrifter og organisasjoner.
Platinaordning







Gjelder for aldersgruppen 18 – 70 år.
Dekker alle skader opp til kr 40 000 i poliseperioden.
Vårt beste tilbud for den som ønsker ekstra sikkerhet.
Ingen begrensning i antall hendelser i poliseperioden.
Kan tegnes som familieforsikring.
Egenandel på kun kr 500,- i poliseperioden.
Tilgjengelig som kollektive avtaler for bedrifter og organisasjoner.
Norsk Tannhelseforsikring AS | Telefon 22 83 54 00 | [email protected] | www.tannforsikring.com