Eierskiftekurs - foreløpig program

Eierskiftekurs - foreløpig program
I samarbeid med Hallingdal Økonomiservice inviterer Studieforbundet næring og samfunn,
Buskerud, landbruk og Buskerud Bondelag til eierskiftekurs. Kurset støttes av Gjensidige.
Fredag 30. og lørdag 31. oktober 2015, på Tyrifjord Hotell, Vikersund
Fredag 30. oktober
Kl. 10.30
Frammøte og kaffe/rundstykke
Kl. 11.00
Oppstart – Velkommen – Praktiske opplysninger
Kl. 11.10
Oversikt over eierskifteprosessen,
v/Steingrim Roen, Hallingdal Økonomiservice as
Juridiske og formelle forhold:
Odelsloven, Konsesjonsloven, Jordloven m.m.
Kontrakter, skjøte, registrering m.m.
Kl. 13.00
Lunsj
Kl. 14.00
Juridiske og formelle forhold forts.
Kl. 15.00
Pause og benstrekk
Kl. 15.15
Skadeforsikring: hus, bil, traktor
Personforsikring: foreldre, ektefelle, samboer, barn
v/fagsjef - partner landbruk, Knut Martin Glesne, Gjensidige
Kl. 16.45
Kaffepause
Kl. 17.00
Mellommenneskelige aspekter: Å bo på en gård, flere generasjoner,
samliv og samarbeid, v/Lars Halvard Wetterstad, Buskerud Bondelag
Kl. 18.30
Avslutning for dagen
Kl. 19.30
Middag
Lørdag 31. oktober v/Steingrim Roen
Kl. 07.30
Frokost
Kl. 09.00
Økonomiske forhold:
Verdsetting - taksering
Oppgjør - finansiering
Økonomiske behov for selger
Økonomisk evne hos kjøper
Kl. 10.30
Pause og benstrekk - kaffe & frukt
Kl. 10.45
Familieerklæring/Verdidokument
Skatt og avgift: Selger - kjøper - søsken
Kl. 12.00
Lunsj
Kl. 13.00
Ulike selgersituasjoner:
Levende live, uskiftet bo, dødsbo
Kl. 14.15
Samlet eller delt overdragelse
Kl. 14.45
Kaffepause og benstrekk
Kl. 15.00
Ulike kjøpersituasjoner:
Ektefelle, samboere, en alene
Det økonomiske forhold mellom ektefeller og samboere
Kl. 16.00
Avslutning - oppsummering
Tidspunktene for de faglige postene er foreløpige. Vi tilpasser måltider og kaffepauser
etter behov.