Storsamling 6.desember 2015

 STORSAMLING
Borgund Folkehøgskole
6. desember kl. 12.00
- Tale v/Kai Even Bjørdal
- Song og musikk av
Hilde Gjengedal og
Gudrun Longva
- Dansegruppa A2J blir med
- Barneopplegg
- Nattverd
- Kollekt
- Salg av middag
Velkomen frå heile Sunnmøre!
Arr. Sunnmøre Indremisjon