PÅMELDING TIL HELDAGSÅPENT PÅ AKS FOR 1

PÅMELDING TIL HELDAGSÅPENT PÅ AKS FOR 1.-4.TRINN
07.30-08.30
08.30-10.00
Frokost Innetid
Innetid
Utetid
10.00-10.45
Spising
10.45-12.00
12.00-13.45
Konstruksjonsrom
Utetid
for alle
med
Formingsrom for
fellesaktivitet
alle
4.trinn
Utetid
forbereder
4.trinn
cafè for AKS forbereder cafè
13.45-15.30
Spising med
film og cafè i
15.30-17.00
Innetid
vrimlerommet
Utetid
for AKS
Påmelding sendes til [email protected] innen fredag 11. september kl. 12.00!