Novemberplan - MinBarnehage.no

NOVEMBER - PLAN FOR MINSTETOPPEN
UKE 45
Samling 9:30
Tema:
UKE 46
Samling
FAGOMRÅDENE:
Antall, rom og form, språk
TEMA:
Eventyr: De tre bukkene bruse
Mandag 2.
Tirsdag 3.
Lek i
smågrupper:
Dukke – rom
Hoppe - rom
Lek ute / -inne
Mandag 9.
Forming
Tirsdag 10.
Onsdag 4.
Tur Dag
Torsdag 5.
Eventyret:
Fredag 6.
Felles - samling
Bukkene Bruse
Onsdag 11.
Tur Dag
Torsdag 12.
Eventyret:
Fredag 13.
NB!
Tema:
Lek ute / - inne
Bukkene Bruse
PLAN
LEGGINGS-DAG
BHG. STENGT
Torsdag 19.
Eventyret:
Fredag 20.
Varm mat
Vi lager en ugle
UKE 47
Samling
Tema:
UKE 48
Mandag 16.
Tur dag
Mandag 23.
Samling
Tema:
Eventyr/troll
Lek i
smågrupper:
Dukke – rom
Hoppe - rom
UKE 49
Mandag 30.
Samling
Tema:
Advent-samling
Adventstid
Minstetoppen
ansvar
Tirsdag 17.
Onsdag 18.
Ball – lek
Puzzle - spill
Lek i
smågrupper:
Dukke – rom
Hoppe - rom
Tirsdag 24.
VELKOMMEN
TIL IRIS
Onsdag 25.
Tur Dag
Bukkene Bruse
Torsdag 26.
Lek ute / -inne
Fredag 27.
Felles –samling
Etter en måned med mye fest og moro, roer vi oss litt ned denne måneden, før en ny
måned med enda mer fest og moro starter.
I uke 45 starter vi med felles – samling. Alle barn og voksne samles sammen på kjøkken
nede for sang, eventyr og av og til litt dans.
Takker alle dere foreldre som stilte opp på FN - Dagen den 27 oktober.
Vi får ett nytt barn i gruppen vår 24. November, vi gleder oss til å bli godt kjent med Iris.
Foreldre - samtalene som er vanlig i November er blitt utsatt til Januar, da vi i
November er midt i Kvello – prosjektet. Dersom noen ønsker en foreldre – samtale før jul
gir beskjed, så ordner vi det.
Vi minner dere på brukerundersøkelsen som vil komme på mail i uke 47. Flott hvis
dere tar dere tid til å svare på denne.
Minner dere om at barnehage stengt fredag 14. November pga. Planleggingsdag.
Hilsen oss voksne på Minstetoppen
Tone, Havva, Monica og Katharina !