MAI PÅ BLÅKLOKKE - MinBarnehage.no

MAI PÅ BLÅKLOKKE
UKE
18
19
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
4. Fysisk aktivitet med
Kløver. Samling.
5. Grupper på avdelingen: vi
arbeider med språktrening
og antall, rom og form. Og
øver på 17. mai sangene.
7. Turdag og prosjektdag:
Vi plukker blomster, og
presser dem. Vi øver på
17. mai sangene.
20
11.
12.
21
18.
19.
22
25. 2. pinsedag. Bhg stengt.
26.
6. Turdag og prosjekt dag:
Vi ser på insekter og
arbeider med historien:
«Larven aldri mett.» Vi
øver på 17. mai sangene.
13. Vi feirer 17. mai, ta
gjerne med flagg denne
dagen Kom innen 9.30.
20. Turdag: Vi ser på
insekter og arbeider med
historien: «Larven aldri
mett.»
27.
FREDAG
1. Fri
8. Varmlunsj og frilek +
samling på avdelingen.
14. Kristi himmelfartsdag.
Barnehagen er stengt.
15.
21. Turdag: Vi plukker
blomster, og presser
dem.
22.
28.
30.
Vi øver på 17. mai sangene hver dag nå frem til 17. mai. Vi øver på to sanger: alle fugler og tenk at nå er dagen her. Det er fint om dere der
hjemme og øver litt
Ellers vil vi fortsette med prosjektet vårt: Naturen som læringsarena hvor vi vil arbeide med alle fagområdene våre på turene, og legger opp til
å lære ved å gjøre. Vi vil gå mye på tur i skog og mark og se på nytt liv, med blomster, insekter og kose oss med fine naturopplevelser. Noe både
store og små på avdeling Blåklokke er svært glade i Det er viktig å bli glad i naturen og lære å bruke den som en kjekk lekeplass, vi tenker og
at den gir oss veldig gode opplevelser og naturlige utfordringer som vi lærer av.
Tirsdagene fortsetter vi med gruppearbeid hvor barna er ca 10 minutter på hver stasjon, og arbeider med antall, rom og form hvor vi har laget
en mattekasse for de yngste. V arbeider med begreper, tall, former og sortering og klassifisering.
På mandagen har vi fokus på fysisk aktivitet.
Vi har det veldig kjekt sammen både store og små, og ser frem til en ny vårmåned med dere