Britt Eva Haaland Juridisk seniorrådgiver Avdeling for digital

Britt Eva Haaland
Juridisk seniorrådgiver
Avdeling for digital forvaltning, seksjon for informasjonssikkerhet
Fokus
Lederansvar
Positivitet
Lønnsomhet
Mer enn konfidensialitet
Modulene i programmet
Informasjonssikkerhet lønner seg
Jobb smart med informasjonssikkerhet
God virksomhetsstyring
Tonen på toppen
Digitalisering og sikkerhet – ditt ansvar i
digitaliseringsprosjekter
Informasjonssikkerhet gir muligheter
Motiveringspakke for ledere
Erdetsikkert.difi.no