Nannestad JFF - Nyhetsbrev august 2015

Nyhetsbrev august 2015
Nyhetsbrev
mai
2015
Nyhetsbrev
juni
2015
Nyhetsbrev juli
2015
Nannestad Jeger- og Fisker Forening, rentegning av logo, Tone/Cockpit, 28/
NANNESTAD JFF
NANNESTAD JFF
Nannestad Jeger- og Fisker Forening, rentegning av logo, Tone/Cockpit, 28/01/2015
1934
1934
NANNESTAD JFF
Skogsfuglforvaltning i Nannestad/Bjerke almenninger
1934
NANNESTAD JFF
NANNESTAD JFF
1934
1934
I møte mellom styret, hundeutvalget og jaktutvalget hvor ressursoversikten på skogsfuglbestanden bleNr. 1 - mai 2015, 27. årgang
diskutert, ble det enighet om at jakthundutvalget fortsetter skogshønstakseringen. Aktiviteten belastesInformasjonsavis
jakt- for Nannestad jeger- og fiskerforening
hundutvalgets budsjett. Rapporten fra takseringen sendes jaktutvalget, som bruker den sammen med
leiktellinger og lokale observasjoner for å vurdere om eventuelle jaktbegrensede tiltak skal iverksettes.
1: enkleste oppsett
- stor tekst
I Skuddet
nr. 1 - 2015
Romeriksåsen
cup
Bror Lunde
første
Romeriksåsen
Cup som
Manus
medvant
sider
er stevne
sendti for
trykk.
Bladet
for-startet
iFylkesmesterskap
Grimstjernet 1. juni. Neste stevne
arrangeres mandag 8. juni
Elgbane
Aversjon
sau
ventes
i retur
fra trykkeriet
tirsdag
12. stevne
mai. Samme
kl. 18.00
i Trasletjern.
Cupen fortsett
er med
i Østre HerLørdag
4.
juli
arrangerer
jaktskytterutvalget
Fylkesmesterskap
elgbane
retjern
mandag
15
juni
kl.
18.00
og
avslutt
es
søndag 28. juni
dag blirdatoer
det dugnad
i klubbhuset på Sjonken.
Gjenstående
i august/september:
NANNEST
1934
2:
- skygge i ytterkant av grønt
- stor tekst
I Skudde
Skuddet
1: enkleste oppsett
- stor tekst
1: enkleste oppsett
- stor tekst
2:
- skygge i ytterkant av grønt
- stor tekst
2:
- skygge i ytterkant av grønt
- stor tekst
på 18.00
Steinsgårdbanen.
FM, kvalik
og fylkeslagsskyting.
kl.
i Bjertnessjøen.
12. august,
19. august,
26. august,
2. september
og 9. september.
Påmelding
fra kl. 10.00
- 12.00.
Kontakt
Terje
Kristoffersen
tlf.:
960
14
488
[email protected]
Dugnaden
starter kl. 18.00. Jobben tar omalg to
Pris kr 150,-/kr 100,timer,
noe avhengig
avRøtterud
hvor mange
opp.
Kontaktperson:
Hans Olav
tlf.: 480 61som
408 -stiller
[email protected]
Dugnad
Fersksporprøve
blir dugnad
på klubbhuset ved
Sjonken
4. juniruter
Vi Det
legger
i innbetalingskort,
teller
opp torsdag
og fordeler
NM elgbane 2015
Vi griller underveis. Rydding av søppel, beising, samt
01.til
julikl.
til18.00.
31.
desember.
de
som
skal gjerdearbeid.
distribuere Ta
blader
i Nannestad.
diverse
vegpå arbeidsklær.
Ha medStill
degopp
Kontakt Stein Karlstadogtlf.:
988 63 424 - [email protected]
ogarbeidslyst,
gjør
en jobb
for
foreningen.
Smågodt
til kaffen.
spade,
jernrive
mye
godt
humør!
NM
elgbane
2015
arrangeres
på
Stormoenget
skytebane
i Verdal For
i tiden
eller Rune
Holtberget
tlf.: 419
08 596 -og
[email protected]
13.
juli
til
18.
juli.
Kontaktperson
Hans
Olav
Røtterud
tlf.:
480
61
408
mer info: [email protected] - tlf.: 994 71 325.
[email protected]
OsloElgbaneskyting
Internasjonale fiskefestival
Friluftslivets År 2015
Villmarksklubben
Årsmøtet 2015
l Samarbeid over foreningsgrensene
l
l
l
Terminfestet fersksporprøve
Friluftslivets
år 2015
Terminfestet
i elgbaneskyti
ng påmidt
Steinsgård
skyte22. august
arrangeresskytestevne
Oslo Internasjonale
Fiskefestival
på selveste
Rådhusplassen. Norges Jeger- og
bane
er
fl
ytt
et
fra
26.05.2015
ti
l
ti
rsdag
9.
juni.
Påmelding
fra
Fiskerforbund og Hooked samarbeider om arrangementet. I tillegg til myldrende
festivalområde, skalBror
det Lunde tok innersvingen på
Terminfestet
fersksporprøve
arrangeres i ng
perioden
1. juli til 31.
desember 2015.
kl.
17.00
ti
l
kl.
19.00.
FM
elgbaneskyti
på
Steinsgård
skytekonkurrentene på første stevnet i
avholdes
fiskekonkurranse
langs
land
i
Pipervika.
Bli
med
på
kaifiskekonkurranse
under
Oslo
Internasjonale
2015
ererFriluftslivets
år.
Kronprins
Haakon
har
forlengst
Kontaktpersoner:
Karlstad
tlf.: 988
63 424
- [email protected]
bane
flyttet fraStein
5. juli
til lørdag
4. juli.
Påmelding
fra kl.
10.00 Fiskefestival! Premien er på kroner 10.000,-. Folkefesten Oslo Internasjonale Fiskefestival inngår som enRomeriksåsen Cup 2015!
Runeår.
Holtberget
tlf.: 419 08
596
- [email protected]
åpnet
friluftslivets
I
hele
landet
vil
det
bli
arrangekl. 12.00.
del av de mange arrangementene i Friluftslivets År.
og aktiviteter
i forhold
til det gode friluftsliv.
Formenter
nærmere informasjon,
gå inn på
www.inlo.no/1271491/
Markafiske
Nannestadfestivalen
Nannestad
jeger- og fiskerforening og Klima- og miljøNorges Jeger- og Fiskerforbund har satt ut 2.000 merkede ørreter i marka rundt
Bambustreff
departemenetet
oppfordrer
alle
til åkroner
deltai premiepotten
istand
Friluftslivets
Som
har Nannestad
ogmillion
fiskerforening
under- til deår.
Oslo vanlig
og Akershus.
Verdier
forjegerover en
som får
Nannestad Jeger- og Fisker Forening, rentegning av log
Nannestadfesti
Kom
innom
prat.kan
Vi gihar
litt å tiKonkurransen
lbyerogså!
en merket
ørret valen.
på kroken.
umerket
ørret
premie.
varer
Bambustreff
ved Bjertnessjøen
25. Også
august
frafor
kl.en
17.00.
Bambusstangas
tid
ikke forbi!
Finn fra den
Alt
fra
quiz
for
barn
og
voksne
ti
l
erfarne
medlemmer
som
kan
alt
fra
1.
juni
til
31.
august.
Les
mer
på
www.markafiske.no
gamle skjøtestanga eller den heile og lange seksmeteren og bli med på treff. Har du en gammeldags blikkom sene
jakt, fiskkrok
og -friluft
i Nannestad.
Nannestadfesti
valenlangt ut på Bjertnessjøens vannboks med
ta densliv
med.
Vi prøver å kaste
med andersdupp
1 nøkkelog
- 100
båter
arrangeres
13.
14.
juni.
Beversafari
torsdag
7.
mai.
Oppmøte
Preståsen
skole
flate. Verken
eller
skal føle seg
trygge!en
I tilleg
blir det mimring
og medlemmer
kaffekok utover kvelden.
Norgesabbor
Jegerog ørret
Fiskerforbund
lanserer
ny medlemsfordel.
Alle
Kontaktperson:
Larsen
tlf.:
415om
07derfra.
- [email protected]
kl.får
17.30.
Vi
kjører
Ta på
gummistøvler
ogvi at flere
tilgangReidar
til 100
båtersamlet
rundt
i063
landet.
Ved
å tilby
gratis båtlån håper
skal
få
oppleve
fiskelykken
i
sommer.
Båten
som
Nannestad
jegerog
fiskerforening
klær etter vær og vind. Ta gjerne med kikkert dersom du
disponerer og har ansvaret for ligger i Råbjørn. Les mer på www.markafiske.no
Råsjøfesti
valen
forspandert
31. gang. Alle
både med og
uten
har.
Litt mat
ogarrangeres
drikke blir
undervegs.
Avslutter
Kontaktperson: Atle Wenger tlf.: 958 21 988 - [email protected]
NANNESTAD JFF
fi
skestang
er
like
velkomne.
Villmarksklubben
holder
ti
l
i
VestSøndag
30.
august
møtes
vi
til
klubbmesterskap
i
tradisjonelt
meitefiske
i
kl. 20.00. For mer info: [email protected] - tlf.: 982Bjertnessjøen.
89 913. Det skal fiskes fra
enden.
Her vilFrammøte
det samtived
digdemningen.
bli arrangert
Fiskesommer
hvor alle
kl. 14.00
til kl. 18.00.
Påmelding
fra kl. 12.00.
barn er velkommen.
du ikke
fiskeutstyr,
vil det bli lånt ut.
Startkontingent
kr 100,-. JuniorHar
og barn
fisker
gratis.
Detmedlem
vanker -også
litt
instruksjon om fisk og fisking. RåsjøfestiEr du ikke
kom
likevel!
Endelig er det
litt fart
i fisken på Romeriksåsene. Det blir meldt om gode
valen
arrengeres
lørdag
20.- [email protected]
juni. Fiskestart kl. 13.00. Bommene
Kontaktfangster
Atle Wenger
tlf.: abbor
958 21og
988
av både
ørret.
Det erlike
tydelig
det braker
varme været
gjort fisken
Sjekk
fiskeutstyret!
Nå
er og
det
føratdet
løs.harRomeer åpne fra både Hakadalsida
Nannestadsida.
Skitt fiske!
mer jagende. Da er det bare å finne fram fiskeutstyret og dra til skogs. Som vanlig
riksåsen
er snart snøog Råsjøen,
isfri. Da
blir det
ikke lenge
bomer det Bjertnessjøen
spesielt,
Elsjøene
og Dalstjern
som erfør
mest
besøkt.
mene
åpnes! Tollevstjernet
ligger
Husk å kjøpe fiskekort:
Kontaktperson:
Atle Wenger tlf.: 958
21 988klart.
- [email protected]
Søndag 30. august fra kl. 12.00 til kl. 13.00 blir det informasjon og kurs i meitefiske. Vi prøver fisken. MeiteUng
ogBomkasse
klar
for
sommerleir?
Påmeldingsfrist
Er du mellom
Fiskekort
kjøper
dusom
hos:
Ved bommen5.
påjuni.
Røtterudmoen
fiske
fiske
med
mark
agn.Bjertnessjøvegen
l betyr
ved
og 18 år kan du den siste uka iBror
juni Lunde,
delta på
sommerleir i ØstBjertnessjøvegen
Døgnkort
kr 50,Alleler14
velkommen!
Lunde
vedDet
Bjertnessjøvegen
fold i fiBror
re dager
til ende.
blir garantert
sosialt, gøy ogÅrskort:
ikke
www.inatur.no
kr 300,Regi Villmarksklubben. Kontaktperson Beate Jahr tlf.: 982 89 913 - [email protected]
kr 300,1: enklesteÅrskort
oppsett
l minst Shell
Stasjonen
Nannestad
lærerikt.
Sommerleiren
arrangeres
fraNannestad
25. juni til 28. juni på
Shell Fresh
- stor tekst
Familiekort
kr 400,Familiekort:
kr 400,ved Vansjø i Østfold. Prisen
er kr 2.500,inkludert
alle
Servicekontoret
Nannestad
kommunehus
l Dillingøy
SMS
Villmarksklubben
Råsjøfestivalen
Klubbmesterskap tradisjonelt meitefiske
Fisken biter
1934
N
1
Fiskekort 2015
Info/kurs
i meiting 2015
for barn og andre som ønsker det
Sommerleir
l
l
måltider og aktiviteter. Nannestad jeger- og fiskerforening dekker
I Natur
Døgnkort:
50,-4. september kl. 19.00!
50%
av
deltakeravgift
en. Fori regi
påmelding
- ta kontakt med
Beate
Jahr. tilkr
P.S.
Klubbkvelden
av jaktutvalget,
er
flyttet
fredag
Servicetorget Granåsgården
Tipper du, men har ennå ikke bestemt for hvilken frivillig organisasjon du
ønsker å støtte. Vi i Nannestad jeger- og fiskerforening ville bli veldig glade
om du valgte oss! Det koster deg ikke fem øre. Vårt organisasjonsnummer er
993617792. Gå inn på www.grasrotandelen.no eller oppgi organisasjonsnummeret hos kommisjonæren. For mer info: [email protected] - tlf.: 994 71 325.
2:
- skygg
- stor te