Programmets partnerskap og styringsgruppepresentasjon 2015

Programmets partnerskap og styringsgruppepresentasjon 2015
Virksomhet
Repr./kontaktperson
Næringslivets hovedorganisasjon, NHO
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, KS
Nærings- og fiskeridepartementet, NFD
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD
Klima- og Miljødepartementet, KLD
Helse og omsorgsdepartementet, HOD
Helsedirektoratet
Direktoratet for IKT og forvaltning, DIFI
Innovasjon Norge
Norges Forskningsråd
NAV
Helse Sør-Øst
Statsbygg
Forsvarsbygg
Jernbaneverket
Avinor
Statens Vegvesen
Skatteetaten
Oslo kommune
Bergen kommune
Stavanger kommune
Kristiansand kommune
Per Øyvind Langeland
Henrik Dons Finsrud
Eivind Lorentzen
Katarina de Brisis
Espen Dennis Kristoffersen
Solfrid Foss
Steinar Barstad
Kristin Skogeng
Dag Strømsnes
Marianne von Krogh
Eirik Normann
Hege Brinchmann
Kjetil Storvik
Jan Myhre
Carl Oscar Pedersen
Per Melby
Gunn-Sølvi Arveschoug
Leif Bruaas
Sverre Nordberg
Mari Jerman
Birgitte Gullestad
Elvur Thorsteinsdottir
Wenche P. Dehli
1