Kurs Samfunnsansvar - Knut Olsen

Er din bedrift
samfunnsansvarlig?
Kurs
Samfunnsansvar
Lysaker 22.3.2016
P.B. 5, 3853 Vrådal
Mobil: 9948 5375
Email: [email protected]
www.knutolsen.com
Samfunnsansvar og kjerneområdene
08.30 – 09.00 Kaffe / registrering
09.00 – 09.45 Hvorfor ta samfunnsansvar
Organisasjonsstyring
Menneskerettigheter
09.45 – 10.00 Pause
10.00 – 10.45 Arbeidsforhold
Miljøet
10.45– 11.15 Kaffe / forfriskninger
11.15-12.00
Miljøet
Hederlig virksomhet
Lokalsamfunnsengasjement og -utvikling
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.45 ISO sertifisering samfunnsansvar
Hva er ISO sertifisering
Fordeler ved ISO sertifisering
13.45 – 14.15 Kaffe / forfriskning
14.15 – 14.45 ISO 26000 standard på samfunnsansvar
Hvordan ISO sertifisere bedriften etter ISO 26000
14.45 – 15.00 Spørsmål og avslutning
Kurset kan også arrangeres som et bedriftsinternt kurs og som et todagers kurs.
«The only thing harder than planning for an emergency is explaining why you didn’t»,
Unknown
Praktiske opplysninger
Tid og sted:
Lysaker: Tirsdag 22.3.2016 Fossekallen Konferansesenter,
Vollsveien 13, 1366 Lysaker
Kl. 8.30 – 15.00
Målgruppe:
Ansatte, ledere, HR og rådgivere som jobber med samfunnsansvar,
kvalitet, risiko, korrupsjon, HMS.
Formål:
Å gi deltakerne forståelse for katastrofer som kan ramme bedrifter og
hvordan kriseplaner utarbeides og implementeres, samt hvordan
risikoen kan identifiseres og reduseres.
Foredragsholder Dr. Knut Olsen
•
•
•
•
•
•
Statsautorisert Internasjonal Skatterådgiver
Statsautorisert Internprising Rådgiver
Statsautorisert Risiko Analytiker
Direktør Skatt internasjonale konserner
Adjunkt professor internasjonal skatt
ISO kvalitets revisor
Kursavgift:
1 deltaker kr. 1.900 / 2 deltakere kr. 2.800
Kursgodkjenning:
Kurset tilfredsstiller kravene for kursgodkjenning for advokater og
revisorer.
Påmelding
Påmeldingsfristen er 14 dager før kursstart.
Påmelding og spørsmål:
Dr. K. Olsen Global Tax Consultants
E-mail: [email protected]
Telefon: 9948 5375
www.knutolsen.com
“Its not whether you get knocked down; its whether you get up”.
Vince Lombardi
Dr. Knut Olsen er spesialisert innenfor anti-korrupsjon og internasjonal skatterett og tillbyr
følgende tjenester nasjonalt og internasjonalt:
ISO sertifisering og
bistand anti-korrupsjon
ISO sertifisering
internprising og skatt
Lovlig strukturering og
utlandsetablering
Juridisk og økonomisk
rådgivning for
individuelle og selskaper.
Internprising (TP)
Skatteavtaler og
fast driftssted
Sakkyndig og ekspert
uttalelser rettsaker
Risikostyring skatt
Petroleum beskatning
Shipping beskatning
Interim leie skatt
Vurdering skatteforhold
utenlandske
datterselskaper
Bistand bokettersyn
Expats i Norge og utlandet
Andre tjenester
World Tax 2015:
«Dr. K. Olsen Global Tax Consultants er ett ledende skatterådgivningsfirma.»