Årsberetning fuglehundutvalget i Rana JFF for 2014

Årsberetning fuglehundutvalget i Rana JFF for 2014
Fuglehundutvalget i Rana JFF har i 2014 bestått av totalt 12 personer. Disse har vært med i
fuglehundutvalget 2014: Katarina Niva, Ena Hermansen, Tore Danielsen, Siv Hege Pedersen,
Oddbjørn Fjesme, Randi Mathisen, Lise Vårheim, Runar Wollvik, Vegard Pedersen, Stig
Rabben, Geir Allan Rengård og Bjørnar Sjåmo
I løpet av året har vi avholdt totalt 4 jaktprøver, dressurtrening/utstillingstrening,
fuglehundkurs hos Nyheim hunde- og fritidssenter, utstilling for stående fuglehunder,
rypetaksering, aversjonsdressur sau, klubbmesterskap.
Jaktprøvene vi arrangerer er populære og vi har godt med deltakere både på vinter- og
høstprøvene. Vinterprøven ble avholdt med ny prøvebase på hotell Svartisen. Dette ble
vellykket og populært. Skogsfuglprøve ble for andre år på rad arrangert i fjor. Høstprøven
med prøvebase på Elvmøthei fjellgård er fortsatt eveldig populært. I Virvassdalen er det
fantastiske terreng som lokker mange deltakere. Også den sosiale rammen rundt prøven
trekker deltakere.
Klubben hadde i mai/juni dressur- og utstillingstrening. Også her har vi mange deltakere som
vil være med. Dette er ikke bare nyttig å være med på, men også veldig sosialt.
Årets utstilling ble arrangert på Mangholmheia. Dette ble en kjempetrivelig dag med ca 45
hunder påmeldte (9 ulike raser fra gruppe 7). Aversjonsdressur sau ble avholdt i sommer og
totalt ca 40 hunder mottok sitt bevis.
Også i år har Rana JFF hatt taksering for statskog. Takseringen bidrar positivt for utvalgets
økonomi og i fjor ble samtlige linjer taksert.
Senhøstprøven hadde og som vanlig prøvebase på Elvmøthei. Også her ser vi en økning i
antall deltakere.
Jaktprøveåret ble avsluttet med klubbmesterskap. Vinner i år ble ES Rangelfjellets Lærke og
Odd & Vigdis Borkvik. I unghundklassen vant IS Tempelhågens Røde MT-Stjerna og Siv
Hege Pedersen. Vi avsluttet en flott dag på fjellet med årsfest på hotell Svartisen. Dette er en
veldig trivelig tradisjon og ca 30 stk møtte til både klubbmesterskap og årsfest.
Årets hund i Rana JFF ble i år ES Sæterfjellets Callie og Rune Hansen. I unghundklassen ble
GS Bjørklitoppen’s Ask og Ena Hermansen/Stig Rabben vinnere.
Rana JFF har veldig mange gode hunder i klubben som bemerker seg sterkt både lokalt og på
nasjonalt nivå.
For fuglehundutvalget i Rana JFF. 25.01.2015
Katarina Niva
Leder fuglehundutvalget
UTVALGSSTYRE 2015
Leder Katarina Niva
Nestleder Ena Hermansen
Kasserer Oddbjørn Fjesme
Materialforvalter Lise Vårheim
Materialforvalter Siv Hege Pedersen
Styremedlem Tore Danielsen
Styremedlem Bjørnar Sjåmo
Styremedlem Randi Mathisen
Styremedlem Vegard Pedersen
Styremedlem Geir Allan Rengård
Styremedlem Dag Runar Wollvik
Styremedlem Stig Rabben