Styrets innstilling til

INNSTILLING TIL STYRET, REVISORER OG VALGKOMITE 2015
Valgkomiteens innstilling til styret og revisorer:
Styret
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Revisor
Revisor:
Revisor:
Gro Sandkjær Hanssen
Christel Stub
Kari Anne Sveen
Hallgeir Bratberg
Kari Anne Rødnes
Maria Svensson Finnes
Line Bihaug Pedersen
Styrets innstilling til valgkomite:
Valgkomité
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Ingvild Reitan
Catarina Andersen
Camilla Rom
Helene Støversten