Åpent folkemøte - 36 nye omsorgsboliger i Åsen

Åpent folkemøte - 36 nye omsorgsboliger i Åsen
Mandag den 16.11. 2015 inviterer Levanger kommune til åpent folkemøte om bygging
av 36 nye omsorgsboliger.
Sted: Åsen samfunnshus
Tid: kl. 19.00
Enkel servering
Program:
19.00-19.10
Velkommen og kort orientering v/ prosjektansvarlig Hilde Røstad
19.10- 19.25
Visjoner for omsorgstjenesten i Levanger v/ kommunalsjef Jon Ketil Vongraven
19.25-20.00
Bygningen – fasader og planer (innhold) v/ arkitektene Øyvind Skaar og Lars Christian
Koren Hauge ved HUS arkitekter
20.00- 20.15
Utomhusområdet – gjennomgang av utomhusplan v/ landskapsarkitekt Kari Bøgle
ved Plan Arkitekter AS
20.15-20.30
Prosjektgjennomgang og fremdrift v/ prosjektleder Kjell Kvam, Faveo Prosjektledelse
20.30-20.45
Hva skjer videre nå? v/ enhetsleder for hjemmetjenester Lars Kverkild
20.45 -
Spørsmål fra salen
Hilde Røstad