Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
21.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 13/00345-2 Verne- og brannområder - Enhetsadresse endret fra seksjon til klinikk fom april
2015
Sak:
Masterplan - Fordeling av arealer i SunHF sin bygningsmasse ut fra prioritering av areal, plassering og behov
Mottaker:
Journaldato:
21.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Servicesenter
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
030
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00981-24 Meldeordningen - «Meldinger om vold og aggresjon i spesialisthelsetjenesten et pasientsikkerhetsperspektiv» tilbakemelding på §3-3 meldinger
Sak:
Meldeordning for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten - § 3-3 - Kunnskapssenteret
Avsender:
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Journaldato:
21.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Direktørens stab
Dok. dato:
21.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
431
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 13/01152-10 Deltakerliste - Obligatorisk opplæring i brann og basal HLR 150415
Sak:
Brann - Tilsynsrapporter - SunHF
Mottaker:
Journaldato:
21.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Servicesenter
Dok. dato:
15.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
030.75
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/01334-9 Gave til Sunnaas
Sak:
Gaver
Avsender:
Eirik Søreng
Journaldato:
21.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Direktørens stab
Dok. dato:
21.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
469
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/00066-17 Ny ansiennitetsberegning
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Wiebke Höfers
Journaldato:
21.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/00664-10 Forlengelse og endring av vikariat
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Marthe Kothe-Næss
Journaldato:
21.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
20.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
21.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
21.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00114-18 Trukket søknad - Unik mulighet for overlege med interesse for sjeldenfeltet TRS st. ref. 2512464035
Sak:
Unik mulighet for overlege med interesse for sjeldenfeltet TRS - st. ref. 2512464035
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
21.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00114-19 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Unik mulighet for overlege med interesse for
sjeldenfeltet TRS - st. ref. 2512464035
Sak:
Unik mulighet for overlege med interesse for sjeldenfeltet TRS - st. ref. 2512464035
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
21.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
21.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00153-45 Forlengelse og endring av vikariat
Sak:
Ergoterapeut vikariat 100 % stilling 1 år - st. ref. 2538688051
Mottaker:
Marthe Kothe-Næss
Journaldato:
21.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
20.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00265-1 Orientering om oppstart av myndighetenes hovedanalyse mot sosial dumping
Sak:
Sosial dumping - Riksrevisjonen
Avsender:
Riksrevisjonen
Journaldato:
21.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Service & teknikk
Dok. dato:
15.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
202