KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN LEAN

KUNST- OG
DESIGNHØGSKOLEN I
BERGEN
LEAN PROSJEKTERING
Oslo, 19.10.2015, Aleksander Svien
Page 4
Kunst- og Designhøgskolen i Bergen (KHiB)
Ferdigstillelse: Mai 2017
Image: Snøhetta & MIR
AGENDA

LEAN i kultur og mentalitet

LEAN prosessplanlegging
 LEAN prosjektering

5
Evaluering av prosjektering
5
LYSEBU MARS 2014
Page 7
KHIB MENTALITET
Definerte prosesser
Kontinuerlig flyt
Statsbygg v/ HTH 23. januar 2015
KHiB PLOGEN
i byggefasen
Byggeplassen
Byggherre
Kontroller
Rådgivende ingeniører
Prosjekteringsledelse
Byggeledelse / Fremdriftsledelse
Kontraherte entreprenører og leverandører…
Prosjektledelse
Prosjektadministrasjon
HMS-SHA på byggeplass
Arkitekt og Landskap
Forvaltning
Drift
Testinger
Kontroller
Administrasjon og prosjektering tilrettelegger for effektiv og rasjonell flyt på byggeplassen
Page 8
LEAN-PRINSIPPER
For prosjektering og bygging
Kilde: Porsche Consulting
Page 9
KHIB PROSESS-LEDELSE
Et 2 ukers seminar med Porsche Consulting
PCP-kart: Product Creation Process
UTARBEIDE en OVERORDNET (STANDARD) PROSESS PLAN
• Nivå 1 prosesser for ledelses nivå
• Avhengigheter & transparens
Page 10
KHIB PROSESS-LEDELSE
«Nivå 1»
Prosesser
(PRODUCT CREATION PROCESS)
Statsbygg faser & milepeler (uendret)
7 Hovedprosesser
KHiB P2 →
Nøkkelpunkter (nytt)
KHiB P3 →
Fokus:
- Logikk i tid
- Kun sluttpunkter
(Nivå 2 & 3)
KHiB P4 →
KHiB P5 →
Kilde: Porsche Consulting
•
Prosjekteringsprosessen (KHiB P2) (Kompleks!)
•
Anskaffelsesprosessen (KHiB P3)
•
Produksjons-/Byggeprosesseen (KHiB P5)
•
Prosessen Systematisk ferdigstillelse (ny)
•
Prosessen Offentlig saksbehandling (ny)
•
Endringsprosessen (ikke egen hovedprosess)
LEAN PROSJEKTERING
11
11
LEAN PROSJEKTERING
1.
12
BIM-modellen er produktet
12
LEAN PROSJEKTERING
13
1.
BIM-modellen er produktet
2.
Leveranser/pakker produseres i takt.
13
LEAN PROSJEKTERING
14
1.
BIM-modellen er produktet
2.
Leveranser/pakker produseres i takt.
3.
Hver leveranse har en eier
14
KILDE: PORSCHE CONSULTING
Page 16
KHIB LEAN PROSJEKTERING
Fra Nivå 1-prosesser (Ledelse) til Nivå 2 og 3 (Produkt og Tema)
Logisk flyt; virtuelt og fysisk
Angi ressurser, tid & input
Hvert tema/sak har 1 eier
Leveranse frist
Ulik varighet på temaer/saker
(SCRUM prinsipper)
Page 17
KHIB LEAN PROSJEKTERING
Nivå 2: Prosess KHiB-prosjektering
Page 18
KHIB LEAN PROSJEKTERING
DELOPPGAVER «Tema» (eksempler fra KHIB):
T1 Bygningsfysikk
T2 Akustikk
T3 Miljø
T4 Brann
T5 Geoteknikk
T6 Systematisk ferdigstillelse
T7 Dagslys kunstbelysning
T9 Fundamentering-råbygg
T10 Fasade - tett bygg
T11 Landskap
T12 VA, Utendørs vann og avløp
T13 Teknisk infrastruktur EL, automatikk
T14 Tekniske rom, ventilasjon, sprinkling
T15 Planløsning - layout
T17 Materialer - Overflater - ARK himling
T18 Himling og belysning plan 1 Verksteder
T19 Takplan slukplassering og utforming av renner
T20 Sluk og slukrenner plan 1
T22 Prosjekthallen
T23 Måle-struktur
T24 Krav til våtrom
T25 Kantinekjøkken
T26 SØK
T27 Generelle typologier, Himlinger
T28 Generelle typologier, Våtrom
T29 Generelle typologier, Glassvegger
T30 Generelle typologier, trapp og heis
T32 Generelle typologier, Overganger konstruksjon
T34 Generelle typologier, Veggtyper
T16 Dører og dørmiljø
T35 Typiske rom
T33 Typiske rom - Utendørs
T36 gjennomgang av alle rom i dRofus
T37 KHiB TEMALOGG Spesielle rom
T38 Utendørs rør i bakken
T39 Tverrfaglig Plan 4
T40 Tverrfaglig utendørs
Nivå 2: Prosess KHiB-prosjektering
Page 19
KHIB LEAN PROSJEKTERING
Bilder med fremstillinger av:
• Visuell planlegging
• Samlokalisering («Big-room»)
• Transparens
• Booking-liste
• Kombinere nivåene 1, 2 og 3
EVALUERING AV
DETALJPROSJEKTERINGEN
EVALUERING AV DETALJPROSJEKTERINGEN
1. Hvordan ville teamet ha lagt opp lean prosjekteringsprosses (forandret
til det bedre) dersom vi hadde startet KHiB-detaljprosjektering i dag?
2. Hvordan ville teamet mest mulig optimalt ha løst KHiB-prosjekteringen
(mht. prosess og organisering) dersom man kun fikk 6 mnd. til
rådighet?
EVALUERING AV DETALJPROSJEKTERINGEN
• Grundig gjennomgang av forprosjektet før oppstart detaljprosjektering
EVALUERING AV DETALJPROSJEKTERINGEN
• Grundig gjennomgang av forprosjektet før oppstart detaljprosjektering
• Kursing i lean filosofi var en suksessfaktor
EVALUERING AV DETALJPROSJEKTERINGEN
• Grundig gjennomgang av forprosjektet før oppstart detaljprosjektering
• Kursing i lean filosofi var en suksessfaktor
• Grundigere utarbeidelse av leveransene
EVALUERING AV DETALJPROSJEKTERINGEN
• Grundig gjennomgang av forprosjektet før oppstart detaljprosjektering
• Kursing i lean filosofi var en suksessfaktor
• Grundigere utarbeidelse av leveransene
• Være tro mot fremdriftsplanen/takten.
EVALUERING AV DETALJPROSJEKTERINGEN
• Grundig gjennomgang av forprosjektet før oppstart detaljprosjektering
• Kursing i lean filosofi var en suksessfaktor
• Grundigere utarbeidelse av leveransene
• Være tro mot fremdriftsplanen/takten.
• Involvere byggelederne og byggeplassen i større grad
Image: Snøhetta & MIR